(KarriereStart.no):

– Ledigheten går ned og er lavere enn på samme tid i fjor. De fleste er arbeidssøkere i relativt kort tid, men vi ser også at det er noen flere som går arbeidsledige lenge. Regjeringen setter inn et krafttak for langtidsledige og styrker mulighetene deres til å komme i jobb igjen, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

 

Totalt er den nye satsingen mot langtidsledighet i revidert nasjonalbudsjett på 57,1 millioner kroner.


– Å gå ledig lenge er alvorlig for den enkelte og for samfunnet. Vi må unngå at langtidsledige ender på utsiden av arbeidslivet selv etter at arbeidsmarkedet er blitt bedre. Da trengs det målrettede tiltak, sier statsråden i en pressemelding.

 

Arbeidsledige som har meldt seg til NAV har hele tiden mulighet til oppfølging. Samtidig kommer flere i jobb når dagpengeperioden nærmer seg slutten. For å understøtte denne effekten, vil regjeringen forsterke oppfølgingen av arbeidssøkere som fortsatt står uten jobb når det gjenstår ca. seks måneder av dagpengeperioden. Personellressursene i Arbeids- og velferdsetaten styrkes med 18,6 millioner kroner til oppfølgingen.


 

Jobbmatch

Den intensiverte oppfølgingen kan for eksempel være hyppigere oppfølgingssamtaler, hjelp til jobbmatching, jobbsøkingsaktiviteter, veiledning i flyttestøtte, informasjon om inntektssikring og andre tiltak med sikte på overgang til arbeid.

 

Arbeidsmarkedstiltak vil fortsatt kunne være et av flere aktuelle virkemidler for å gi overgang til arbeid. Regjeringen foreslår å øke tilbudet av arbeidsmarkedstiltak med 500 plasser i gjennomsnitt i 2. halvår 2017. Plassene vil gi opplæring og utdanning og skal kvalifisere ledige og personer med nedsatt arbeidsevne, og bidra til at færre havner i risikogruppen for lang ledighet.Styrkingen betyr en økning i bevilgningen med 35 millioner kroner. I tillegg økes personellressursene i Arbeids- og velferdsetaten med 3,5 millioner kroner.

LES OGSÅ: Folk flest tror ikke de vil få roboter som nærmeste kollega

 

For magert for ingeniørene

Til tross for tiltakene, er ikke president Trond Marcussen i NITO, Norges største fagorganisasjon for ingeniører og teknologer, særlig imponert. 

 

– Dette holder ikke for alle de som mest av alt ønsker å komme seg tilbake i jobb, sier NITO-president Trond Markussen.

 

Marcussen mener det er en god start med flere tiltaksplasser, men mener det trengs enda flere, i lys av langtidsledigheten blant ingeniører i etterkant av oljeprisfallet.

 

– Langtidsledigheten har økt og flere hundre av dem er ingeniører. Det de ønsker seg mest av alt er å komme seg i arbeid. De tidligere tiltakene til regjeringen har dessverre ikke truffet godt nok. Revidert budsjett er en mager satsing, sier president i NITO, Trond Markussen.

 

NITO etterlyser en satsing rettet mot arbeidsledige ingeniører og spesielt de langtidsledige gjennom en satsing på aktivitet, bedre muligheter til å kombinere utdanning og dagpenger og bedre muligheten for å drive gründervirksomhet for dagpengemottakere.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger