(KarriereStart.no):

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem torsdag. Der kommer det frem at oljepengebruken reduseres med 4,7 milliarder kroner i forhold til det som ble lagt til grunn i høst.

 

– Det er bra at Regjeringen i et valgår ikke bruker et økt handlingsrom bare på "brus og ballonger", men også på det viktigste: tiltak mot ledighet og det å skape arbeidsplasser, sier Skogen Lund. 

 

NHO-lederen er glad for at man bruker mindre av oljepengene i det reviderte budsjettet nå som pilene i økonomien peker oppover.

 

– NHO mener det riktig at oljepengebruken reduseres når veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å ta seg noe opp, slik også våre medlemsbedrifter melder til oss. Budsjettet er fortsatt ekspansivt. For NHO er det viktig at politikken støtter opp om kronekursen slik at den kostnadsmessige konkurranseevnen ivaretas, sier Skogen Lund.

 

Oppfølging av langtidsledige

Regjeringen styrker kampen mot arbeidsledighet gjennom 500 flere tiltaksplasser, oppfølging av langtidsledige og utvidet ungdomssatsing.

 

– NHO har lenge uttrykt bekymring for at mange unge står utenfor jobb eller utdanning. Det er positivt at regjeringen øker bevilgningene rettet mot denne gruppa, og særlig positivt at midlene skal gå til kompetansehevende tiltak. Mange unge utenfor har ikke fullført videregående skolegang.


 

Lav sysselsetting

LO er enig med sin motpart i at det er bra at regjeringen setter ressurser inn for å hjelpe unge ledige. Men de er bekymret for at regjeringen ikke gjør nok for å øke sysselsettingsgraden.

 

– Norge preges fortsatt av oljenedtur og svak næringsutvikling selv om bunnen nå trolig er nådd. Sysselsettingsandelen er rekordlav tross rekordhøy oljepengebruk. Sysselsettingen faller nå også for de eldste. Mange førtidspensjoneres mot sin vilje og får dermed lavere pensjon, skriver LO i en kommentar til det reviderte budsjettet.

 

Avtroppende LO-leder Gerd Kristiansen, er bekymret for at det ikke vokser frem industrier som på sikt kan erstatte olje- og gassnæringen.

 

– Det er små tegn til vekst i annen industri som kan erstatte den som er rettet mot olje- og gassutvinningen på tross av sterkt bedret konkurranseevne. Arbeidslivets parter og Norges bank har gjort jobben. Når får vi regjeringen med på laget, spør LO-leder Gerd Kristiansen.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger