(KarriereStart.no):

I en ny europeisk undersøkelse blant 13 500 virksomheter, deriblant 500 norske, har Microsoft kartlagt mindre og mellomstore bedrifters forhold til ny teknologi og digital omstilling.


– Funnene i undersøkelsen nyanserer det bildet vi har fått gjennom mediedekningen den siste tiden, om at automatisering og digitalisering vil erstatte arbeidsplasser. Det er helt klart noe både vi og kundene våre er opptatt av- men for de mindre bedriftene representerer teknologien først og fremst nye muligheter til å hevde seg i konkurranse med større bedrifter, sier Ole Roterud, SMB-direktør i Microsoft Norge.


Til daglig er han ansvarlig for mer enn 2000 partnere spredt over hele landet, som igjen bistår 110.000 små og mellomstore bedrifter i den mye omtalte digitale transformasjonen. Han kjenner seg igjen i funnene, som blant annet peker på at de mindre bedriftene er teknologioptimister og opplever at teknologi forenkler og forbedrer arbeidsprosesser, og dermed sikrer kvalitet og fortsatt verdiskapning.

 

Teknologi kan sørge for videre vekst

I undersøkelsen, som er gjennomført av Ipsos Mori for Microsoft, kommer det frem at de fleste bedrifter, både i Norge og i Europa, er optimistiske til ny teknologi. Likevel nøler mange med å investere i det; under halvparten av de norske bedriftene mener de bruker nok penger på teknologi, og hver tredje virksomhet mener de investerer mindre enn de burde.

 

Teknologi kan i økende grad være en avgjørende faktor for bedrifters suksess. Enten det kommer til kundekontakt, internt samarbeid eller automatisering av arbeidsprosesser, kan teknologi hjelpe bedriftene å effektivisere, og generere vekst.

 

Totalleverandøren innen grunn- og utomhusarbeid, Nordby Maskin, har i løpet av sine 26 år gjennomgått flere digitaliseringsprosesser. Det er helt kritisk for å overleve i bransjen, mener assisterende daglig leder og IT-sjef i bedriften, Tor Eivind Nordby Vik.


– I anleggsbransjen er det svært viktig for oss å være tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi og være fremoverlent. Fokuset ligger på å få bort alt som føres på papir og gjøre mest mulig elektronisk. Aller helst automatisere det som kan automatiseres, sier Nordby Vik.


– Teknologi har tidligere vært dyrt og utilgjengelig for mindre bedrifter, men med skytjenester får de mindre bedriftene tilgang til samme teknologi som de store, men til en pris som er tilpasset dem og deres bruk, sier SMB-direktør i Microsoft Norge, Ole Roterud.

 

Lar bedriften fokusere på kjernevirksomheten

Det er stor enighet blant de norske bedriftene at teknologi gjør at de sparer tid. I tillegg oppgir fire av fem at teknologien gjør dem mer fleksible i hverdagen, og mer enn halvparten av de spurte sier at de ikke bekymrer seg for teknologien, noe som tyder på at nordmenn i stor grad er vant til teknologi og stoler på at den virker når den skal.

 

– Når jeg møter ansatte i norske SMB-bedrifter, forteller de meg at teknologien hjelper dem å forenkle og automatisere prosesser. Dermed får de frigjort tid og ressurser til å skape verdi og konsentrere seg om kjernevirksomheten, sier Ole Roterud.


Fleksibiliteten teknologien gir gjør at de ansatte i familiebedriften kan minimere fokuset på den daglige IT-driften og heller bruke tid og krefter på selskapets kjernedrift; produksjon og kunder.


– Teknologien vi investerer i må være enkel og sikker, slik at vi lettere kan følge opp både ansatte og kunder. Akkurat som med overgangen til smarttelefon opplever vi at ny teknologi forenkler arbeidsoppgavene våre, sparer oss for tid, og gir oss mer fleksibilitet. Det er det det handler om for oss, forteller Nordby Vik.


– Skytjenester som Office 365 gir oss tilgang over alt, noe som betyr at vi kan være minst mulig på kontoret og mest mulig ute på anlegg, forteller Nordby Vik

.
Han mener at fremtidens kundekontakt i stor grad vil gå på andre plattformer enn den tradisjonelle ansikt-til-ansikt-kommunikasjonen som, sammen med telefonsamtaler, er de vanligste formene for kundekontakt blant de norske bedriftene i undersøkelsen.


– Det gir en helt annen form for fleksibilitet. Vi kan holde møter uavhengig av lokasjon, vi kan planlegge og utvikle sammen med kunder uten å måtte møtes fysisk, avslutter Tor Eivind Nordby Vik.

 

– Teknologi har tidligere vært dyrt og utilgjengelig for mindre bedrifter, men med skytjenester får de mindre bedriftene tilgang til samme teknologi som de store, men til en pris som er tilpasset dem og deres bruk, sier SMB-direktør i Microsoft Norge, Ole Roterud.