(KarriereStart.no):

Funnene er et resultat av en undersøkelse blant arbeidsgivere i Norge, Bulgaria, Hellas og Sveits. Forskerne kartla unges utfordringer i overgangen fra utdannelse til arbeid. Totalt har 500 norske arbeidsgivere deltatt i undersøkelsen.

 

– Deltagere på arbeidstrening vurderes som mindre attraktive kandidater til en utlyst stilling av dem som skal ansette, enn deltagere som «bare» har vært arbeidsledige, alt annet likt. Resultatene holder seg når vi kontrollerer for mulige ulikheter i evaluering av menn og kvinner, i ulike sektorer i arbeidsmarkedet og for søkere med og uten fullført videregående opplæring, sier forsker Christer Hyggen ved Velferdsforskningsinstituttet Nova til Dagens Næringsliv.

 

Norske arbeidsgivere ønsker heller å ansette personer som bare har gått arbeidsledige, enn kandidater som har vært inne i et arbeidstreningstiltak hos NAV. Denne holdningen bekymrer Hyggen.

 

– Det er bra med aktivitet. Det å jobbe sammen med folk og skape seg rutiner i hverdagen gjør at du tilegner deg konkrete og sosiale ferdigheter samtidig som du holder deg aktiv, sier han om arbeidstreningstiltaket som Nav tilbyr.


 

NAV er ikke overrasket

Selv om funnene blant arbeidsgivere i Norge skiller seg fra holdningen man finner blant arbeidsgivere i land med høy arbeidsledighet som Bulgaria og Hellas, er ikke NAV videre overrasket over funnene.

 

– Jeg er ikke overrasket over at brukere som har vært på tiltak hos Nav kan fremstå som mindre attraktive enn dem som ikke har hatt noen spesiell oppfølging. Det er nærliggende å tro at det er slik, sier Jan Erik Grundtjernlien i NAVs arbeids- og tjenesteavdeling til Dagens Næringsliv.

 

Grundtjernlien råder arbeidssøkere om å ikke benytte ordet «tiltak» i en CV eller arbeidssøknad, men heller beskrive hva arbeidstreningstiltaket har gått ut på.

 

Han forklarer at en regelendring fra 2016 skal sikre at flere kandidater på arbeidstreningstiltak i Nav kommer i ordinær jobb enn tidligere. Etaten har fått et større ansvar for å følge opp deltagerne ute på arbeidsplassene.


 

– Vi har vært gode til å få folk i arbeidspraksis tidligere, men da har det vært for mange løp som ikke er blitt vellykket som følge av at oppfølgingen ikke var god nok, avslutter Grundtjernlien.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger