(KarriereStart.no):

Flere piler peker i riktig retning i norsk økonomi. Foreløpige tall fra nasjonalregnskapet for første kvartal viser at eksport av tradisjonelle varer og oljeinvesteringer økte etter flere kvartaler med nedgang. Antall registrerte helt ledige og arbeidssøkere på tiltak har gått ned så langt i 2017 og antall varsler om oppsigelser og permitteringer som NAV mottar har også falt så langt i år.

 

– Veksten i norsk økonomi tok seg opp i første kvartal i år, og ledigheten har så langt i år falt raskere enn vi la til grunn i vår forrige prognose. Vi venter en moderat oppgangskonjunktur fram til 2018 som vil bidra til at sysselsettingen tar seg opp framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Flere langtidsledige

Mens NAV venter at det i snitt vil være 76.000 registrert som helt arbeidsledige i år, tilsier prognosen at det vil bli 71.000 i snitt i 2018. Dette tilsvarer at andelen ledige vil gå ned fra 2,7 til 2,6 prosent av befolkningen.

 

Til grunn for prognosen ligger en forventning om at kronekursen vil holde seg på et lavt nivå, noe som bidrar til økt eksport og økt aktivitet i turistnæringen. NAV venter at oljeinvesteringene vil bli lavere i år enn i fjor, men at de flater ut i 2018. Derimot venter NAV at fallet i år vil bli mindre enn i de to foregående årene, og dermed i mindre grad dra ned veksten i norsk økonomi.

 

Mens det har blitt færre som registrerer seg som arbeidssøkere hos NAV, har gruppen med langtidsledige økt.

 

– Økningen av langtidsledige gir grunn til bekymring. Det er viktig at denne gruppen fortsetter å være aktive arbeidssøkere – også utenfor egen region. At ledigheten nå går ned og at det lyses ut flere ledige stillinger øker muligheten for å få jobb også for de langtidsledige, sier Vågeng.