(KarriereStart.no):

Hvert år gjennomfører NAV en nasjonal brukerundersøkelse blant virksomheter som har benyttet etatens tjenester. I grove trekk er virksomhetene like fornøyd med NAV i år som i fjor, og bortimot to tredjedeler av de spurte svarer at de totalt sett er tilfreds med NAV (svarer 4, 5 eller 6 på skala fra 1 til 6).

 

– Jeg er tilfreds med at arbeidsgiverne stort sett er fornøyd med NAV. Samtidig bekrefter undersøkelsen det flere arbeidsgivere har sagt direkte til meg, nemlig at de synes vi må være mer tilgjengelige. Derfor satser vi mer på å nettopp kunne gi arbeidsgiverne tettere oppfølging, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng til NAVs egne nettsider.

 

God på selvbetjening – dårlig på telefon

Etter et fall i brukertilfredsheten rundt slutten av foregående tiår, har tilbakemeldingene vært mer positive siden 2012. Fra 2012 til 2015 økte gjennomsnittskåren på spørsmålet om NAVs service helhetlig sett fra 3,8 til 4,1. Etter 2015 har resultatet vært 4,1, det er på samme nivå som før nedgangen i 2009. 

 

Virksomhetene gir også i år mest positiv tilbakemelding på bistand fra NAV til virksomhetenes IA-arbeid og på NAVs selvbetjeningsløsninger for arbeidsgivere. Gjennomsnittskåren på disse områdene er 4,5, og her er mer enn 80 prosent virksomhetene fornøyde (svarer 4, 5 eller 6).


 

På den andre siden av skalaen kommer NAVs telefontjenester dårligst ut.  Gjennomsnittskåren er her 3,7 og 3,9 i årets undersøkelse, og andelen fornøyde virksomheter (svarer 4, 5 eller 6) er under 60 prosent. Her påpeker imidlertid NAV selv at de som benytter etatens egne telefonnummer for arbeidsgivere gir gjennomsnittlig høyere skår når det kommer til tilgjengelighet og informasjon over telefon, enn de øvrige respondentene i undersøkelsen.

 

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden mars til mai 2017, og består av et spørreskjema som blir sendt ut til et utvalg på 6700 virksomheter.

 

 

 

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger