(KarriereStart.no):

– Økningen av antall faglærte arbeidssøkere fra tredjeland, tyder på at den nedgangen vi opplevde i fjor har stanset, sier områdeleder Jonas Folmo i UDI i en pressemelding.

 

Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere i Stavanger (SUA-kontoret) melder at tallene der har stabilisert seg, mens SUA-kontoret i Oslo opplever den samme økningen som UDI. Serbia er det enkeltlandet som øker mest, og ligger foran India med antall faglærte arbeidsinnvandrere. Filippinene ligger fortsatt høyt og på en tredjeplass. Til sammen kom det 1308 faglærte fra land utenfor EU/EØS første halvår.

 

Endret arbeidsmarked

– Mye tyder på at det er arbeidsmarkedet som har endret seg fra i fjor, siden det ikke er en konkret næring eller enkeltland som peker seg ut, sier Folmo.

 

– Vi får også færre henvendelser om oppsigelser nå, noe som styrker antakelsen om et endret marked, sier han.

 

Det har kommet 2082 sesongarbeidere til Norge første halvår i år. Det er en økning på syv prosent fra i fjor, og flere enn i noen av de fem foregående årene. Vietnam er det landet vi får flest sesongarbeidere fra.


 

EØS-registreringene holder seg stabile med 16969 arbeidsinnvandrere første halvår. Men dette er kun nye registreringer og sier ingen ting om hvem som fortsatt er her av dem som har registrert seg tidligere, ifølge Folmo. Det er heller ikke gitt at alle registrerer seg. Polen er fortsatt det landet vi får flest arbeidstakere fra i EU/EØS-området.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger