(KarriereStart.no):

Samtidig forventer de at digitaliseringen skaper muligheter til å utvikle ny virksomhet i samarbeid med aktører fra andre næringer. Dette fremkommer i undersøkelsen Future Perspectives som Kairos Future har gjennomført på vegne av Tieto.

 

– Norske bedriftsledere ser på startups og ny teknologi som de viktigste driverne for endring, men kun 18 prosent er villige til å foreta investeringer i ny teknologi. Dette er urovekkende, sier Christian Schøyen, country manager for Tieto Norge.

 

Store muligheter for norske bedrifter

Tieto gjennomførte i 2016 og 2017 en studie blant 500 nordiske ledere fra et bredt spekter av bransjer i Sverige, Finland og Norge om deres syn på fremtiden. Disse intervjuene danner grunnlaget for resultatene av den nordiske studien Future Perspectives.

 

– Nordiske ledere er enige om én sak; forretningsmodeller blir raskere utdatert. De fleste mener at deres virksomhet vil endre seg dramatisk i løpet av få år. Utviklingen av de nye teknologidrevne selskaper bør ikke bli sett på som en trussel, men som en plattform for næringsutvikling og ny vekst. De mange vellykkede oppstartsselskaper vi klarer å få opp i Norge, viser at vi har gode muligheter til å samhandle og lede utviklingen av nye økosystemer, fortsetter Schøyen.


 

LES OGSÅ: Digitalisering – den fjerde industrielle revolusjon

 

Høyere endringstakt i årene som kommer

Resultatene viser at syv av ti bedriftsledere anslår at digitaliseringstakten og utviklingen av nye, disruptive forretningsmodeller vil skje raskere i løpet av de neste fem årene enn de foregående fem år. Syv av ti forventer også at endringen i deres egen sektor i hovedsak vil drives fra andre bransjer, med hovedvekt fra oppstartsselskaper. I Norge forventer fire av ti bedriftsledere at teknologibaserte oppstartsselskaper driver etableringen av nye forretningsmodeller, noe som er lavere enn Sverige der halvparten mener dette, men høyere enn i Finland der kun tre av ti tror dette.


 

De spurte forventer at bedrifter innen bank og finans, media, detalj- og varehandel er de som vil rammes hardest av utviklingen. Undersøkelsen viser også at mange kvier seg for å investere i nye muligheter og ny teknologi, som for eksempel AI, nye e-handelsløsninger, e-læring eller smarte e-helseverktøy.

 

– Kultur og ledelse er sett på som de viktigste faktorene for å oppnå vellykket endring, viktigere enn både teknologi og prosesser. Vi er godt posisjonert i Norge til å gripe mulighetene som oppstår ved digital disrupsjon, sier Schøyen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger