(KarriereStart.no):

For fjerde år på rad har NHOs medlemsbedrifter fortalt hvilken kompetanse de har behov for fremover. 6 av 10 bedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Det er 7 prosentpoeng høyere enn i fjor viser undersøkelse, som er gjennomført av NIFU.

 

Blant bedriftene som har et udekket kompetansebehov sier:

• 4 av 10 at de har tapt kunder eller markedsandeler.

• I underkant av 4 av 10 oppgir at de har skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten

• 2 av 10 har redusert virksomheten.

 

Bedriftene melder at det er mest aktuelt for dem å dekke kompetansebehovet gjennom å heve kompetansen til dagens ansatte, dernest gjennom nyansettelser.

 

- Dette viser at det fortsatt er en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Norge, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund i en pressemelding. 

 

Må ha kunnskap om mulighetene

Det er tre fagområder som særlig peker seg ut – og som bedriftene sier de vil trenge mer av de neste fem årene. Det er:

 

• Fagarbeidere i håndverksfag.

• Ingeniører og teknologer.

• Folk med kompetanse innenfor samfunnsfag, juridiske og administrative fag.


 

Årets undersøkelse bekrefter dermed sentrale funn fra tidligere undersøkelser.

 

Les også: – Norske bedrifter kan ikke kutte seg til suksess

 

- Etterspørselen etter fagarbeidere og teknologer er fremdeles stor blant NHOs medlemsbedrifter. Flere må få kunnskap om alle muligheten yrkesfag gir, og vi trenger et teknologiløft i hele utdanningssystemet, sier Skogen Lund.

 

Stort behov for yrkesfag

Når det gjelder utdanningsnivå, melder bedriftene om et spesielt stort behov for kompetanse fra yrkesfag og fagskole. Nesten 6 av 10 bedrifter sier det er aktuelt å øke kompetansen til de ansatte gjennom å legge til rette for at de tar fagbrev eller svennebrev.

 

Les også: Arbeidstrening fra NAV svekker mulighetene for jobb

 

- Det viser en stor vilje hos virksomheter til å gi ufaglærte formell kompetanse, sier Skogen Lund.

 

Blant store bedrifter er det også betydelig behov for ansatte med bachelor og mastergrad. Norske bedrifter investerer mye i kompetanseutvikling, og vi har et lærende arbeidsliv. Men undersøkelsen viser at mange bedrifter savner økonomiske støtteordninger for kompetanseutvikling.


 

- Det er også viktig at utdanningssystemet tilbyr fleksible tilbud som kan tas i kombinasjon med jobb, avslutter Skogen Lund.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Dette er kompetansebarometeret

• Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
• Gjennomført av NIFU mai 2017
• 5 557 bedrifter har svart
• En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse
• Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet
• Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
• Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg.
• Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring.
• Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet «de neste fem årene»

(Kilde: NHO).