(KarriereStart.no):

– August er den niende måneden på rad med nedgang i den registrerte arbeidsledigheten. Hittil i år har antallet helt ledige falt med 9 500, når man tar hensyn til sesongvariasjoner. Om lag halvparten av disse kom fra fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Veksten i norsk økonomi har tatt seg opp i første halvår i år, og vi forventer at ledigheten vil fortsette å gå noe ned framover, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabil i de fleste fylker i august, justert for normale sesongvariasjoner. Finnmark og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen, mens i Troms og Nord-Trøndelag var det en liten økning.

 

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag, samt industriarbeid.

 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.


 

90 000 tusen ledige

I august var det registrert 73 900 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 800 sammenliknet med august i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i august i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

 

Til sammen var 89 600 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 300 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

 

Ved utgangen av august var det 11 100 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 2 200 færre enn august i fjor. Antallet helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i august i fjor. Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år har derimot økt det siste året. Ved utgangen av august gjaldt dette 14 300 personer, noe som er 1 200 flere enn for ett år siden. Økningen har i all hovedsak skjedd i Rogaland og Hordaland.


 

Størst nedgang innen industriarbeid

Sammenliknet med august i fjor er ledigheten nå lavere for alle yrkesgrupper bortsett fra undervisning. Nedgangen er størst innen industriarbeid, med 22 prosent færre helt ledige, fulgt av bygg og anlegg samt ingeniør- og ikt-fag, begge med 21 prosent færre.

 

Ved utgangen av august var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning og akademiske yrker, begge med 1,1 prosent.

 

Nedgang i nesten alle fylker

Siden august i fjor har det blitt færre helt ledige i nesten alle fylker, bortsett fra Sogn og Fjordane der det var en liten oppgang. Fylkene som har hatt størst nedgang er Rogaland og Oppland, begge med 18 prosent færre helt ledige.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,6 prosent.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger