(KarriereStart.no):

Maritim Forum har bedt Analysebyrået Menon utarbeide et estimat for hvordan det gikk med den maritime næringen i fjor. Tallene er foreløpige og vil først bli lagt frem i sin helhet på Haugesundkonferansen i februar 2018, men er uansett betegnende for fjorårets tilstander i bransjen. 9.000 arbeidsplasser er blitt borte. Nedgangen i omsetning og verdiskaping er på omkring 20 prosent, og eksporten har falt med 16 prosent.

 

– Det vil si at omtrent 20.000 arbeidsplasser har forsvunnet i næringa etter oljeprisfallet, sier daglig leder Tord Dale i Maritimt Forum til Sysla.no.

 

Menon bruker offshorerederiene, hvor eksporten fra 2014 til 2016 forventes å falle med 40 prosent, som et eksempel på det kraftige fallet i næringen. Hovedtyngden av den maritime eksporten består likevel fortsatt av rederivirksomhet med over halvparten av eksportkronene generert av disse. Den maritime næringens andel av den samlede norske eksporten er etter dette nær 19 prosent mot 24 prosent i 2015.

 

Tror ikke jobbene kommer tilbake

Tord Dale mener bortfallet av arbeidsplasser måtte komme og ikke kan sies å være noen overraskelse. Han mener vi nå ser en utflating etter oljeprisfallet, men at det ikke er noe som tyder på at de jobbene som er forsvunnet kommer tilbake med det første.


 

Les også: – Norske bedrifter kan ikke kutte seg til suksess

 

– Det er mye oljejobber som er borte, og jeg mener næringen må tenke at de jobbene ikke kommer tilbake. Vi må finne andre områder for vekst.

 

Den norske maritime næringen eksporterte varer og tjenester for 284 milliarder i 2015. Næringen er dermed Norges nest største eksportnæringen, etter petroleum i 2015. Næringen sto bak 24 prosent av Norges vare- og tjenesteeksport i 2015, ifølge Menon, som også har sett på utviklingen fra 2015 til i fjor. Tord Dale er opptatt av at politikerne skal ha et realistisk bilde av virkeligheten.

 

– Det er fortsatt blodig alvor, og vi understreker behovet for forutsigbare rammevilkår og drahjelp gjennom omstillingen, sier han.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger