(KarriereStart.no):

Etter en betydelig nedgang i august, har antallet helt ledige holdt seg stabilt i september når man tar hensyn til sesongvariasjoner. I løpet av den siste måneden har det samtidig blitt færre arbeidssøkere som deltar på tiltak, og det har også blitt færre nye arbeidssøkere.

 

– Ledigheten fortsetter å falle i fylkene og blant yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedbemanninger i oljenæringen. Antallet nye arbeidssøkere som melder seg til NAV har ikke vært så lavt siden høsten 2012, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Antallet helt ledige gikk ned eller holdt seg stabilt i de fleste fylker i september, justert for normale sesongvariasjoner. Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen, mens Østfold hadde den største økningen.

 

Kronikk: – Beklager. Du fikk ikke jobben

 

Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid.

 

80 000 arbeidsledige

I september var det registrert 68 900 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 9 600 sammenliknet med september i fjor. Andelen helt ledige er nå på 2,5 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,8 prosent i september i fjor. 53 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.


 

Til sammen var 86 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 300 færre enn for ett år siden og tilsvarer 3,1 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,5 prosent i fjor.

 

 

Sammenliknet med september i fjor er ledigheten nå lavere for de aller fleste yrkesgruppene. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 25 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 22 prosent færre. Det var kun innen undervisning at antallet helt ledige var litt høyere enn i september i fjor, mens innen helse, pleie og omsorg var det uendret.

 

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid samt reiseliv og transport med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,8 prosent.


 

Les også: Slik finner hodejegeren drømmekandidatene

 

Færre nye ledige

Siden september i fjor har antallet helt ledige gått ned i alle fylker, bortsett fra Østfold der det var uendret. Rogaland er fylket med størst nedgang med 22 prosent færre helt ledige.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 3,4 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,4 prosent.

 

Ved utgangen av september var det 11 500 helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i under fire uker. Dette er 900 færre enn september i fjor. Antallet helt ledige som hadde vært arbeidssøkere i opptil halvannet år var også lavere enn i september i fjor. Antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn halvannet år har derimot økt det siste året. Ved utgangen av september gjaldt dette 13 000 personer, 900 flere enn for ett år siden.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger