(KarriereStart.no): 

Selv om det er tegn til at pilene peker i riktig retning, er det altfor tidlig å bruke diagnosen friskmeldt, sier YS-leder Jorunn Berland til NTB.

 

I årene som fulgte etter finanskrisen, steg jobbtryggheten med flere hakk her i landet. Så snudde trenden igjen. Det siste året har andelen som er meget bekymret for å miste jobben riktignok falt fra 4,3 til 3,7 prosent, men andelen som sier at de er litt eller noe bekymret, har til gjengjeld økt.

 

YS-lederen er spesielt bekymret for de lavest utdannede og de som faller utenfor arbeidsmarkedet.

 

– Dette er en kombinasjon som gir et dårlig utgangspunkt for å komme tilbake i jobb. Derfor er det så utrolig viktig å sørge for kompetansepåfyll, understreker hun.

 

Samtidig viser undersøkelsen at det er de med høyest utdannelse som oftest får tilbud om kompetanseutvikling i regi av arbeidsgiverne.

 

For å komme problemet i tar YS-lederen til orde for en kompetansereform, og foreslår blant annet å åpne for avskriving på investering til kompetanseheving, slik at den økonomiske byrden belastningen blir enklere å bære for bedriftene.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger