(KarriereStart.no):

I NAVs nye arbeidsmarkedsprognose i oktober er det flere lyspunkter for norsk økonomi:

 

• Antall som er registrert helt ledige og antall som deltar på tiltak fra NAV har sunket hittil i år, og ifølge prognosen vil ledigheten synke ytterligere de neste to årene.

• Prognosen legger til grunn at fallet i oljeinvesteringene de siste to årene flater ut og vil bli fulgt av vekst i investeringene fra 2019.

• Fortsatt lav kronekurs og høyere vekst internasjonalt vil bidra til økt eksport av norske varer og tjenester.

• Høyere sysselsetting og lavere inflasjon vil bidra til høyere vekst i konsumet i år og de neste to årene.

 

På den annen side venter NAV at både boligprisene og boliginvesteringene går ned neste år som følge av strammere kredittpraksis og høyt nivå på boligbyggingen. Dette vil trekke ned veksten i norsk økonomi.

 

‒ Vi ser nå flere positive utviklingstrekk på arbeidsmarkedet. Arbeidsledigheten har falt så langt i år, og denne utviklingen har vi også sett blant fylkene og yrkesgruppene som ble hardest rammet av nedgangen i oljenæringen. Vi venter ytterligere nedgang i ledigheten og at den moderate oppgangskonjunkturen vi nå er inne i vil fortsette fram til 2019, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.


 

Les også: Eldre arbeidssøker? Her er fem grunner til at du ikke lykkes med jobbsøkingen

 

Det blir færre ledige…

Mens antall personer registrert som helt ledige lå på 83 000 i gjennomsnitt i fjor, anslår NAV at tilsvarende tall vil ende opp på 75 000 i gjennomsnitt i år, noe som tilsvarer en ledighet på 2,7 prosent av arbeidsstyrken. For 2018 og 2019 anslår prognosen at antall helt ledige i gjennomsnitt vil ligge på 70 000 (2,5 prosent) og 68 000 (2,4 prosent) personer.

 

… og flere sysselsatte

NAV-prognosen venter at sysselsettingen vil vokse framover. Målt med sysselsettingstallene fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse anslår prognosen at gjennomsnittlig sysselsetting i 2017 blir om lag 10 000 høyere enn i fjor. I 2018 og 2019 venter NAV at veksten i norsk økonomi tar seg ytterligere noe opp og at sysselsettingen vokser litt raskere med rundt 30 000 personer i gjennomsnitt hvert år.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger