(KarriereStart.no):

Antall personer registrert som helt ledige gikk ned med 1 700 i oktober, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som også inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt med 1 900 personer.

 

– Trenden med nedgang i antall registrerte ledige og i bruttoledigheten fortsatte i oktober. På landsbasis er bruttoledigheten tilbake til nivået fra vinteren 2015. Selv om bruttoledigheten nå faller i hele landet, er de regionale forskjellene fortsatt store, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Les også: Dette er det beste tidspunktet for å sende jobbsøknaden

 

Det er en betydelig nedgang i arbeidsledigheten fra september til oktober korrigert for sesongvariasjoner. Ledighetstallene for oktober har i år blitt hentet ut fem uker etter tallene for september istedenfor fire som i fjor. Den ekstra uken bidrar dermed til å forsterke nedgangen denne måneden.

 

Antallet helt ledige falt eller holdt seg stabilt i alle fylker i oktober, justert for normale sesongvariasjoner. Sogn og Fjordane, fulgt av Sør-Trøndelag, hadde den største prosentvise nedgangen. Arbeidsledigheten har også holdt seg uendret eller gått ned for alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid samt ingeniør- og ikt-fag.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger