(KarriereStart.no):

9,6 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år mottok uføretrygd. Det er samme andel som forrige kvartal, men sammenlignet med samme tidspunkt i 2016 var det en økning på 0,1 prosentpoeng.

– Det er små endringer fra kvartal til kvartal i andelen som mottar uføretrygd. Av de som starter på uføretrygd så kommer syv av ti fra arbeidsavklaringspenger, mens én av ti nye uføre kommer fra sykepenger. Blant de som slutter på uføretrygd går åtte av ti over til å motta alderspensjon, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng. 

 

Flere unge uføretrygdet

Unge uføre er nå på 1,8 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Til sammenligning er 32 prosent av aldersgruppen 65-67 år uføretrygdet.

Over tid har det blitt flere unge uføre, men samtidig færre eldre. Andelen uføre i prosent av befolkningen har derfor vært nokså stabil over flere år. Utviklingen ser NAV i sammenheng med tidligere endringer i trygdeordninger.

At det er blitt flere unge uføre over tid må ifølge NAV også sees i sammenheng med at flere med alvorlige sykdommer overlever lenger på grunn av bedre medisinsk behandling. Om lag 60 prosent av de unge uføre har en psykisk lidelse. I denne gruppen er det flest med lett psykisk utviklingshemming, autisme, Aspergers syndrom og ADHD.

Den aldersgruppen hvor uføreandelen har økt mest det siste året er 30-34 år, med 0,3 prosentpoeng. Aldersgruppen som har gått mest ned er 65-67-åringene, med 1,0 prosentpoeng. Det er flere uføretrygdede kvinner enn menn, og forskjellen har økt noe over tid. Andelen uføre kvinner i befolkningen er på 11,4 prosent, mens tilsvarende andel for menn er 7,8 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger