(KarriereStart.no):

20. november kom Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) med rapporten Global Employment Trends for Youth 2017: Paths to a better working future. Rapporten hevder at arbeidsledigheten blant unge er forventet å stige til 70,9 millioner globalt i 2017.

 

Arbeidsledigheten vil likevel forbli lavere enn kriseåret i 2009, da var det 76,7 millioner unge arbeidsledige i verden. Rapporten viser at Europa er den eneste regionen i verden hvor arbeidsledigheten blant de unge synker, noe den har gjort siden 2013.

 

Bekymringsverdige forhold

ILO-rapporten viser at unge har tre ganger så stor sannsynlighet for å være arbeidsledige som voksne. Dette forholdet har vært stabilt de siste årene. Det er vanskeligst for unge å få seg jobb, og det er vanskeligst for unge å få de gode jobbene.

 

Les også: Kåret til Norges beste bedriftsnavn

 

Når unge kvinner og menn starter i arbeidslivet er arbeidsforholdene ofte bekymringsverdige. Jobbene er som regel i uformelt arbeid. Dette er spesielt tilfelle for de unge som jobber i utviklingsland hvor 19 av 20 er i uformelt arbeid, ifølge ILO-rapporten.


 

– Å gjøre noe med disse vedvarende arbeidsmessige og sosiale utfordringene som unge kvinner og menn står overfor, er avgjørende, ikke bare for å oppnå bærekraftig og inkluderende vekst, men også for fremtiden for arbeid og sammenhengskraften i samfunnet, sier Deborah Greenfield, visegeneraldirektør i ILO.

 

Uformelt arbeid er økonomisk aktivitet som ikke blir skattlagt og kontrollert av myndighetene.

 

16,7 prosent av de unge i arbeid i utviklingsland lever på en inntekt under fattigdomsgrensen på 1,90 dollar dagen. ILO-rapporten peker på at så mange unge i utviklingsland begynner arbeidslivet i uformelt arbeid, er en av årsakene til at fattigdommen opprettholdes.

 

Les også: Flere eldre i arbeidslivet  de unge faller utenfor

 

En bærekraftig fremtid

Spesielt FNs bærekraftsmål 4 om god utdanning, og bærekraftsmål 8 om anstendig arbeid og økonomisk vekst, handler begge om å satse på de unge for å sikre en bærekraftig fremtid.


 

ILO-rapporten trekker spesielt fram delmål 8.6 som handler om å «betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid eller under utdanning eller opplæring» innen år 2020.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger