(KarriereStart.no):

– Den registrerte arbeidsledigheten fortsatte å falle i november. Stadig færre melder seg som arbeidssøkere hos NAV, og sammenlignet med i fjor varsler langt færre bedrifter om oppsigelser og permitteringer, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

I gjennomsnitt var det 770 personer som registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV hver virkedag i november. Dette er nesten 300 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 6 000 – 7 000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos NAV i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016.

 

Lavere ledighet

Ledighetstallene for oktober ble i år hentet ut én uke senere enn i fjor, mens tallene for november hentes ut på samme tidspunkt. Dermed er november i ledighetsstatistikken i år én uke kortere enn fjor. Utviklingen over de to månedene samlet vil imidlertid ikke påvirkes av dette.

 

Justert for normale sesongvariasjoner falt antallet helt ledige i de fleste fylker i november. Telemark og Rogaland hadde størst prosentvis nedgang. Arbeidsledigheten har også gått ned for nesten alle yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen industriarbeid og bygge- og anleggsarbeid.


 

Les også: Arbeidsmarkedet er verst for de unge

 

Ved utgangen av november var det registrert 64 200 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 13 900 sammenlignet med november i fjor. Andelen helt ledige har dermed gått ned fra 2,8 prosent til 2,3 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger.

 

Til sammen var 84 700 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 13 800 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,6 prosent i fjor.

 

 

Færre ledige i alle yrkesgrupper

Ledigheten er nå lavere enn i november i fjor for alle yrkesgrupper. Nedgangen er størst innen ingeniør- og ikt-fag med 34 prosent færre helt ledige, fulgt av industriarbeid med 31 prosent færre. Ved utgangen av november var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,6 prosent.


 

Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenlignet med november i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 32 prosent, fulgt av Nordland med 23 prosent. Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland og Aust-Agder, med henholdsvis 3,1 og 3,0 prosent av arbeidsstyrken. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og Oppland med 1,3 og 1,5 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger