(KarriereStart.no):

Norske arbeidstakere forventer å øke bemanningen i første kvartal 2018, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +7%. Det betyr at i de første tre månedene i 2018 er det flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som planlegger å bemanne ned. Sammenlignet med for ett år siden har bemanningsutsiktene styrket seg i alle sektorer bortsett fra bank og finans, og i alle regioner bortsett fra Sør-Vest.

 

Én av åtte (13%) arbeidsgivere planlegger å bemanne opp. 80 prosent planlegger å bevare arbeidsstyrken som den er, mens bare fem prosent planlegger å bemanne ned. Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup, mener det norske arbeidsmarkedet er sunnere enn på lenge.

 

– Vi har sett en gryende optimisme blant arbeidsgivere over hele landet i 2017. På vei inn i 2018 fører denne optimismen til i en bred oppgang i planlagte ansettelser på tvers av sektorer. For første gang på fem år planlegger flertallet av arbeidsgivere i alle sektorer og regioner å bemanne opp, sier konsernsjefen.


 

 Vekst i industri, optimisme i bygg og anlegg

Industrisektoren er ventet å fortsette veksten de har hatt de siste kvartalene. Arbeidsgivere i sektoren rapporterer om netto bemanningsutsikter på +13%. Industrisektoren har styrket seg i takt med resten av økonomien og fallende kronekurs. Nå ser de økt behov for arbeidskraft med riktig kompetanse.

 

– Industriaktører i et lite land som Norge må svare på teknologisk utvikling og konkurranse fra selskaper over hele verden. Som en konsekvens av dette er bedriftene på utkikk etter stadig mer spesifikke ferdigheter. Det understreker behovet for å hele tiden oppdatere kunnskap og videreutvikle arbeidsstyrken for å bevare konkurransekraften, sier Brath.

 

Les også: 800 milliioner kommer til å miste jobben

 

Tre andre sektorer venter også betydelige oppbemanninger. Olje og gass, Logistikk og Hotell- og restaurantsektoren rapporterer sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +11%. Arbeidsgivere i offentlig sektor er også optimistiske med netto bemanningsutsikter på +9%, mens bygg- og anleggssektoren rapporterer netto bemanningsutsikter på +8%.


 

Bank- og finansnæringen og Eiendomsnæringen har de svakeste netto bemanningsutsiktene med +1% justert for sesongvariasjoner. Det er en nedgang på 7 prosentpoeng sammenlignet med første kvartal 2017.

 

Avdempet i Sør-Vest

Mens Stor-Oslo og Midt-Norge har optimistiske netto bemanningsutsikter på +11% og +7%, er utsiktene i Sør-Vest på forsiktige +2%. Sammenlignet med første kvartal 2017 har netto bemanningsutsikter i Sør-Vest falt med 4 prosentpoeng.

 

– Oljeprisfallet som kom i 2014 rammet hardest i Sør-Vest. Selv om trenden har vært nedadgående, har bemanningsutsiktene i regionen holdt seg positive i hele perioden. Arbeidsmarkedstiltakene som ble satt inn, både fra private bedrifter og offentlige myndigheter, har sørget for det, sier Brath.

 

Les også: Nordmenn har det bra på jobben

 

Sammenlignet med første kvartal 2017 har bemanningsutsiktene styrket seg i fire av fem regioner. Aller mest i Nord-Norge, hvor de har gått opp med 17 prosentpoeng. Netto bemanningsutsikter har styrket seg med 8 og 10 prosentpoeng i henholdsvis Stor-Oslo og på Østlandet for øvrig. Arbeidsgivere i Midt-Norge rapporterer en økning på 2 prosentpoeng.

 

Store selskaper er mest optimistiske

Arbeidsgivere forventer oppbemanning i alle fire bedriftsstørrelser over de neste tre månedene. Bedrifter med over 250 ansatte har de største forventede bemanningsplanene, med sesongjusterte utsikter på +15%.

 

– Store arbeidsgivere har sakte men sikkert økt bemanningsplanene sine gjennom 2017. For ett år siden hadde store selskaper netto bemanningsutsikter på +1%, og de tok brukte lenger tid enn de små selskapene til å øke bemanningsutsiktene. Nå er det de store selskapene som venter størst oppbemanning i neste kvartal, sier Brath.


 

Små (50-100) og mellomstore (100-250) arbeidsgivere har netto bemanningsutsikter på henholdsvis +14% og +10%, mens selskaper med færre enn 50 ansatte har netto bemanningsutsikter på +6%.

 

Les også: Dette er det riktige tidspunktet for å sende jobbsøknaden

 

ManpowerGroup har spurt 752 norske arbeidsgivere om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger