(KarriereStart.no): 

Selv om Norge gjerne smykker seg med tittelen som en av Norges fremste likestillingsland, så er arbeidslivet fremdeles kjønnsdelt. Dette viser seg blant annet i at det er flere menn i lederposisjoner enn kvinner. I tillegg velger menn gjerne å jobbe i det private næringsliv, mens kvinner velger jobber i offentlig sektor.

 

Kvinner jobber også i langt større grad deltid. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobber 36,8 prosent av alle yrkesaktive kvinner deltid, mot 12,5 prosent av alle yrkesaktive menn. NHO-sjefen mener at disse tallene må endre seg i de kommende årene. 

 

– Norske kvinner må jobbe mer. Flere kvinner må i heltidsjobb hvis vi skal klare å opprettholde de gode velferdsordningene våre i fremtiden, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund, ifølge Dagens Næringsliv.

 

Skogen Lund - som er positiv til au pair-ordningen - mener ifølge DN at travle karrierekvinner i for stor grad møter kritikk og fordømmelse hos andre kvinner når de sliter med å få tiden til å strekke til.

 

 Jeg tror at vi kvinner noen ganger påminnes om at vi er hverandres strengeste kritikere, sier Lund til avisen.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger