(KarrierieStart.no):

Tallene fremkommer i den siste kvartalsrapporten av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse – Randstad Workmonitor – i regi av bemannings- og HR-giganten Randstad. Undersøkelsen er gjennomført blant mer enn 25.000 ansatte i privat sektor, i 33 land.

 

– Undersøkelsen signaliserer et tydelig ønske om en skarpere arbeidsmarkedspolitikk fra norske myndigheter, der man i mye større grad skaper incentiver og legger til rette for at arbeidsgiverne kan utvikle sine ansatte, og beholde dem lengre i jobben, uten at de går ut på dato, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

 

– Undersøkelsen sier dog ingenting om hva arbeidstagerne synes om dagens ordninger og politikk. Men den uttrykker et massivt ønske om at norske myndigheter skal ta enda større ansvar for fremtidige utfordringer i arbeidsmarkedet, der arbeidsstokken vokser, antall jobber reduseres grunnet teknologi – og der behovet for oppdatering av kunnskap er enormt, sier Eivind Bøe.

 

Les også: Folk flest tror ikke de får roboter som nærmeste kollega

 

I undersøkelsen svarer ni av ti norske arbeidstagere dessuten at myndighetene må investere i ordninger for å utvikle arbeidsstokken, dersom det blir aktuelt å heve pensjonsalderen for å møte arbeidsbehov, og et økt ønske om å jobbe lenger for den voksende delen av den eldre befolkningen.


 

– I undersøkelsen er det interessant å se at vi ikke skal lengre enn til Sverige og Danmark, før ønsket og kravet om politiske tiltak og støtteordninger ikke er like sterkt som i Norge. Bare 56 prosent av danskene og 54 prosent av svenskene mener myndighetene bør stille strenger krav til at arbeidstagerne opprettholder sin arbeidsevne. Og tre av fire i Sverige og Danmark mener politisk initierte incentiv- og støtteordninger er veien å gå for å gjøre arbeidsstokken mer robust og kunnskapsrik til å stå løpet lenger – i begge tilfeller relativt signifikant lavere tall enn i den norske delen av undersøkelsen, sier Eivind Bøe.

 

I undersøkelsen svarer 68 prosent av norske arbeidstagere at eldre arbeidsgivere har en bedre sjanse til å forbli attraktive på arbeidsmarkedet, hvis arbeidsgiveren støtter dem. 10 prosent færre – 58 prosent – mener det samme dersom myndighetene støtter dem.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger