(KarriereStart.no):

Ved utgangen av desember 2017 mottok 140 600 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette tilsvarer 4,2 prosent av befolkningen i alderen 18-66 år, og utgjør en nedgang på 1 800 personer fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal 2017.

 

– De siste fem årene har antall mottakere av arbeidsavklaringspenger gått ned med omtrent 5 000 personer hvert år, og den stabile nedgangen har fortsatt gjennom 2017. Fra 1. januar ble regelverket for arbeidsavklaringspenger innskjerpet. Målet er at flere skal komme raskere i jobb, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Les også: Disse yrkene vokser raskest

 

Under halvparten i jobb

I 4. kvartal 2017 startet 14 500 personer på arbeidsavklaringspenger, 100 flere enn i 4. kvartal året før. 61 prosent kom fra sykepenger. Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 1. kvartal 2017 var 43 prosent i jobb og 35 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

 

Ved utgangen av desember 2017 var det 28 000 personer i alderen 18-29 år som hadde arbeidsavklaringspenger. Dette er 800 færre enn på samme tid i fjor og tilsvarer 3,3 prosent av befolkningen i alderen 18-29 år. Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på 400 personer i denne aldersgruppen. 


 

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. Geografisk sett er det i Aust-Agder og Rogaland utgiftene til arbeidsavklaringspenger øker mest. Aust-Agder er i tillegg det fylket med størst andel av befolkningen med arbeidsavklaringspenger (5,8 %) mens Buskerud har den største nedgangen i forrige kvartal med 5 prosent.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger