(StudentTorget.no):

– Den registrerte arbeidsledigheten har nå falt jevnt i over ett år, når vi korrigerer for sesongsvingninger. Ser vi på de siste tolv månedene, har januar hatt den største prosentvise nedgangen. Trenden med fallende ledighet gjelder alle fylker og de fleste yrkesgrupper, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

I januar var det i gjennomsnitt 800 personer som hver virkedag registrerte seg som arbeidssøkere hos NAV. Dette er omkring 250 færre hver dag sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste. Det betyr at om lag 5 000 – 6 000 færre personer melder seg som arbeidssøkere hos NAV i løpet av én måned enn det vi så rundt årsskiftet 2015/2016.

 

Antallet helt ledige gikk ned i alle fylker i januar, justert for normale sesongvariasjoner. Telemark, Troms og Rogaland hadde den største prosentvise nedgangen.

 

Arbeidsledigheten gikk ned for de fleste yrkesgruppene den siste måneden. Nedgangen i antallet helt ledige var størst innen bygge- og anleggsarbeid, industriarbeid og ingeniør- og ikt-fag. Det var kun innen akademiske yrker at antall helt ledige gikk litt opp i januar.


 

34 prosent færre ledige i Rogaland

Ved utgangen av januar var det registrert 71 800 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 16 400 sammenliknet med januar i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 3,2 prosent av arbeidsstyrken til 2,6 prosent. 54 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i januar.

 

Til sammen var 91 300 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV (bruttoledigheten). Det er 17 200 færre enn for ett år siden. Antallet helt ledige har gått ned i alle fylker sammenliknet med januar i fjor. Nedgangen er størst i Rogaland med 34 prosent, fulgt av Vest-Agder med 25 prosent.

 

Arbeidsledigheten er høyest i Aust-Agder med 3,4 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Rogaland med 3,3 prosent. Den laveste ledigheten finner vi i Sogn og Fjordane og i Troms, begge med 1,7 prosent.

 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger