(KarriereStart.no):

Nesten ni av ti nyutdannete var i jobb fem måneder etter studieslutt, viser Teknas nye arbeidsmarkedsundersøkelse.

 

– Vi har over tid sett at det er konjunkturavhengig hvorvidt de nyutdannede teknologene ønsker seg i privat sektor eller offentlig sektor, sier Lise Lyngsnes Randeberg, Tekna-president og professor ved NTNU, til DN.

 

96 prosent av de nyutdannede teknologene sier at de har søkt jobb i privat sektor. Randeberg mener det spesielt er utviklingen i olja som er utslagsgivende for den positive trenden i jobbmarkedet for nyutdannete.

 

 Aktiviteten i oljerelatert industri er i ferd med å ta seg opp. Utbyggingen av Johan Sverdrup, Snorre og Johan Castberg, bidrar til økt olje- og gassrelatert byggeaktivitet, og det varslede investeringsnivået for 2018 er høyere enn 2017. Nå rekrutterer bedriftene igjen, uttaler hun til Tekna Magasinet.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger