(KarriereStart.no):

Ved utgangen av 1. kvartal 2018 mottok 138 500 personer arbeidsavklaringspenger (AAP). Dette utgjør en nedgang på 2 100 personer fra utgangen av 4. kvartal 2017.

 

4,1 prosent av befolkningen i alderen 18 til 66 år er mottakere av arbeidsavklaringspenger. Det siste året har nedgangen i antall mottakere vært på 8 300 personer.

 

– Antallet personer med arbeidsavklaringspenger går jevnt nedover. Nedgangen skyldes at flere slutter å motta ytelsen, samtidig som antallet som begynner går ned. Over tid går over fire av ti til arbeid, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i NAV i en pressemelding.

 

Les også: Ekspertene avslører de vanligste CV-feilene

 

I 1. kvartal 2018 startet 13 100 personer på arbeidsavklaringspenger, 500 færre enn i 1. kvartal året før. 63 prosent mottok sykepenger rett i forkant. Blant de som sluttet å motta arbeidsavklaringspenger i 2. kvartal 2017 var 46 prosent i jobb og 32 prosent uføretrygdet seks måneder senere.

 

Færre under 30 år

Ved utgangen av mars 2018 var det 27 600 personer i alderen 18 til 29 år som hadde arbeidsavklaringspenger, noe som tilsvarer 3,3 prosent av befolkningen i samme aldersgruppe. Sammenlignet med utgangen av forrige kvartal er det en nedgang på 300 personer, mens i forhold til samme tid i fjor er det blitt 1 500 færre med arbeidsavklaringspenger i denne aldersgruppen.

 

Over 70 prosent av de som mottar arbeidsavklaringspenger har psykiske lidelser eller muskel- og skjelettlidelser. En tredjedel av de med psykiske lidelser har en depressiv lidelse, mens fibromyalgi og ryggsmerter er de to vanligste diagnosene innen muskel- og skjelettlidelser.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger