(KarriereStart.no):

– Etter at ledigheten har holdt seg relativt stabil de siste tre månedene, ser vi nå en markant nedgang. I mai falt ledigheten i de fleste fylker og yrkesgrupper. Vi ser tydelig at trenden med fallende ledighet fortsetter i fylkene og yrkesgruppene som var rammet av nedgangstidene i oljeindustrien, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Antallet nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I mai var det i gjennomsnitt 780 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det innebærer at det i løpet av mai hver virkedag var nesten 300 færre som registrerte seg som arbeidssøkere sammenlignet med starten av 2016, da dette tallet var på sitt høyeste.

 

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken ledige i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.

 

Trenden med fallende ledighet fortsetter i yrkesgruppene og fylkene som har vært rammet av nedgangen i oljeindustrien, og da spesielt i Rogaland og innen ingeniør- og ikt-fag. 16 fylker hadde en nedgang i antallet helt ledige i mai, justert for sesongvariasjoner. Nordland (- 8 %) hadde den største prosentvise nedgangen. Kun Finnmark hadde en liten økning i ledigheten i mai.


 

Arbeidsledigheten falt innen de fleste yrkesgrupper den siste måneden. Nedgangen i antall helt ledige var størst innen bygg og anlegg, fulgt av butikk- og salgsarbeid.

 

Tallene nedenfor er ikke sesongjustert, og endringene som framkommer er sammenliknet med samme måned i fjor.

 

GJESTEBLOGGEN: 5 enkle tips som styrker muligheten for ny jobb

 

Lavere ledighet

Ved utgangen av mai var det registrert 60 000 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 900 sammenliknet med mai i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,6 prosent av arbeidsstyrken til 2,2 prosent. 55 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i mai.

 

Til sammen var 78 200 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 14 900 færre enn for ett år siden, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,3 prosent i fjor.


 

LES OGSÅ: Slik blir du en attraktiv jobbsøker

 

Færre korttids- og langtidsledige

Blant de helt ledige i mai var det både færre som hadde vært arbeidssøkere i over seks måneder (langtidsledige) og under seks måneder (korttidsledige) sammenlignet med i fjor. I alt var det 17 prosent færre langtidsledige og 12 prosent færre kortidsledige.

 

LES OGSÅ: Ikke skriv dette i jobbsøknaden

 

Færre ledige innen samtlige yrker

Antall helt ledige i mai var lavere enn i fjor innen samtlige yrkesgrupper. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-33 %) og industriarbeid (-27 %).

 

Ved utgangen av mai var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 3,6 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av kontorarbeid med 3,4 prosent. Arbeidsledigheten var lavest innenfor undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken.

 

LES OGSÅ: 10 ting du bør gjøre når du er arbeidsledig

 

Størst nedgang i Rogaland

Arbeidsledigheten i mai var lavere i alle fylker sammenliknet med året før. Nedgangen var størst i Rogaland med 33 prosent, fulgt av Vest-Agder med 21 prosent.

 

Vestfold og Finnmark var fylkene med høyest arbeidsledighet i mai med 2,7 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,3 prosent.

 

I mai ble det registrert 43 800 nye ledige stillinger på nav.no. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (7 100), bygg og anlegg (5 900) og undervisning (4 800). Sammenlignet med i fjor var det spesielt stor økning i stillinger utlyst innen ingeniør- og ikt-fag.

 

LES OGSÅ: Alt om forberedelser til jobbintervjuet

 

Sesongjusterte tall

Arbeidsledigheten følger gjerne et fast mønster gjennom året, såkalte sesongvariasjoner. For eksempel øker alltid arbeidsledigheten fra desember til januar, på grunn av at mange kontrakter går ut ved nyttår. Den øker også om sommeren når mange nyutdannede skal inn på arbeidsmarkedet. For å korrigere for disse faste svingningene og finne den underliggende trenden på arbeidsmarkedet brukes sesongjusterte tall. For mer om metoden som brukes, se Om statistikken.


 

(Kilde: Nav.no) 

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger