(KarriereStart.no):

Nedgangen i antall arbeidsledige var mindre i juni enn i mai, men omfatter de fleste fylker og yrkesgrupper.

 

– Hittil i år har antallet helt ledige gått ned med nesten 5 000 personer, og det er i Rogaland og blant ingeniører at arbeidsledigheten har falt mest, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

 

Ifølge sesongjusterte tall var 2,3 prosent av arbeidsstyrken registrert som helt ledige i juni, det samme som i mai. Vi må tilbake til januar 2009 for å finne et like lavt nivå på ledigheten.

 

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juni var det i gjennomsnitt 770 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Det er nesten 300 færre enn i starten av 2016, da vi hadde en topp på grunn av nedgangskonjunkturen.

 

Les også: Slik blir du en attraktiv jobbsøker

 

Nedgang i alle fylker

I løpet av første halvår har antall ledige gått ned i alle fylkene, ifølge sesongjusterte tall. Rogaland, Aust-Agder og Troms er fylkene der den prosentvise nedgangen har vært størst.

 

Det siste halvåret er det ingeniør- og ikt-fag, fulgt av bygg og anlegg samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen i arbeidsledigheten. De andre yrkesgruppene har også hatt en nedgang, med unntak av akademiske yrker, der ledigheten har vært stabil.


 

Ved utgangen av juni var det registrert 60 700 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 10 700 sammenliknet med juni i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,6 prosent av arbeidsstyrken til 2,2 prosent. 52 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juni.

 

Til sammen var 76 100 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 13 800 færre enn i juni i fjor, og tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i fjor.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger