(KarriereStart.no):

Arbeidsledighetstallene i juli ble i år hentet ut en uke senere enn i fjor. Siden antallet arbeidsledige alltid øker på denne tiden av året, bidrar dette til at ledighetstallet blir høyere. I tillegg har NAV fra og med juli innført nye rutiner hvor det sendes SMS til ledige om at de må huske å sende inn meldekort hvis de fortsatt skal være registrert.

 

– Den store økningen i ledigheten fra juni til juli i år skyldes etter NAVs vurdering i stor grad at tallene hentes ut en uke senere enn i fjor i kombinasjon med ny SMS-påminning til ledige. Om man justerer for disse forholdene, anslår vi at det kun var en liten økning i ledigheten i juli, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I juli var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste nivået vi har hatt siden før finanskrisen.

 

Les også: Rekruttererne røper de vanligste CV-feilene

 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av juli var det registrert 70 600 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 900 sammenliknet med juli i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,8 prosent av arbeidsstyrken til 2,5 prosent. 51 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i juli.

 

Til sammen var 82 000 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV. Det er 9 200 færre enn i juli i fjor, og tilsvarer 3,0 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,3 prosent i fjor.