(KarriereStart.no):

Arbeidsledighetstallene falt i august i år etter en tydelig økning i juli. Samlet har ledigheten økt med om lag 1 700 personer i løpet av de siste to månedene.

 

– Vi ser nå en nedgang i arbeidsledigheten etter en markant økning i juli. Det kan se ut til at ledigheten har begynt å stabilisere seg etter en tydelig nedgang det siste året. Noe av forklaringen på at den registrerte arbeidsledigheten totalt sett har økt i sommer skyldes etter NAVs vurdering en ny SMS-påminning til ledige, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Antall nye arbeidssøkere holder seg på et lavt nivå. I august var det i gjennomsnitt 760 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Med unntak av de siste par månedene, er dette det laveste antallet etter finanskrisen.

 

LES OGSÅ: Kompetansen som etterspørres av norske arbeidsgivere

 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av august var det registrert 67 100 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 6 800 sammenliknet med august i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,7 prosent av arbeidsstyrken til 2,4 prosent. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i august.

 

Til sammen var 79 400 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV. Det er 10 200 færre enn i august i fjor, og tilsvarer 2,9 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,2 prosent i fjor.

 

LES OGSÅ: 15 skattefrie frynsegoder

 

Størst nedgang innen ingeniør- og ikt-fag

Ledigheten har falt mest for personer med bakgrunn fra ingeniør- og ikt-fag og industriarbeid det siste året, med en nedgang på henholdsvis 28 og 21 prosent sammenlignet med august i fjor.

 

Ved utgangen av august var ledigheten lavest innen akademiske yrker med 1,0 prosent av arbeidsstyrken, mens den var høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 4,8 prosent

 

LES OGSÅ: Slik forhandler du høyere lønn

 

Lavere ledighet i de fleste fylker

Ledigheten er lavere i de fleste fylker sammenlignet med i august i fjor. Størst har nedgangen vært i Rogaland (-27 %) og Vest-Agder (-17 %). I Hedmark, Oppland og Finnmark har ledigheten holdt seg stabil eller økt noe det siste året. De resterende fylkene har hatt nedgang i ledigheten.

 

Ved utgangen av august var ledigheten lavest i Sogn og Fjordane (1,5 %) og Oppland (1,6 %), mens den var høyest i Vestfold (3,0 %), Østfold og Finnmark (begge 2,9 %). Vi må ti år tilbake i tid for å finne et annet tidspunkt hvor samtlige fylker hadde en ledighet på 3,0 prosent eller lavere.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger