(KarriereStart.no):

Antallet registrerte helt ledige økte med 200 fra august til september, ifølge sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, gikk ned med 100 personer. 

 

– I september var det en liten økning i antallet registrerte helt ledige, mens antallet som deltar på arbeidsrettet tiltak gikk litt ned. Som andel av arbeidsstyrken har antallet helt ledige holdt seg uendret de siste tre månedene. Dette tyder på at arbeidsledigheten er i ferd med å stabilisere seg etter halvannet år med nedgang, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

 

Andelen helt ledige i prosent av arbeidsstyrken lå på 2,4 prosent ved utgangen av september, ifølge sesongjusterte tall. Denne andelen har holdt seg ganske stabil så langt i år. Kun i mai og juni var andelen lavere, med 2,3 prosent. Økningen etter juni kan blant annet sees i sammenheng med innføring av SMS-påminnelse til arbeidsledige om å fornye registreringen hos NAV, samt regelverksendringer for arbeidsavklaringspenger.


 

Den siste måneden har antallet nye arbeidssøkere gått videre ned. I september var det i gjennomsnitt 750 personer som registrerte seg som arbeidssøker hos NAV hver virkedag. Dette er det laveste antallet siden september 2008.

 

LES OGSÅ: Disse bransjene vil øke bemanningen før nyttår

 

Lavere ledighet enn for ett år siden

Ved utgangen av september var det registrert 63 500 helt arbeidsledige hos NAV, en nedgang på 5 400 sammenliknet med september i fjor. Ledigheten har dermed gått ned fra 2,5 prosent av arbeidsstyrken til 2,3 prosent. 47 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i september.

 

Til sammen var 77 200 personer registrert som helt arbeidsledige eller arbeidssøkere som deltar på tiltak hos NAV (bruttoledigheten). Det er 9 200 færre enn i september i fjor, og tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 3,1 prosent i fjor.


 

LES OGSÅ: Kompetansen som etterspørres av norske arbeidsgivere

 

Yrkesgruppene med størst nedgang

Antall helt ledige i september var lavere enn i september i fjor innen de fleste yrkesgruppene. Nedgangen var størst innen ingeniør- og ikt-fag (-28 %) og industriarbeid (-21 %).

 

Ved utgangen av september var arbeidsledigheten høyest innen barne- og ungdomsarbeid med 3,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest innen undervisning med 0,8 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av akademiske yrker med 0,9 prosent.

 

LES OGSÅ: Fagbrev mer etterspurt enn mastergrad

 

Få variasjoner mellom fylkene

Arbeidsledigheten i september var lavere i de aller fleste fylkene sammenliknet med september i fjor. Nedgangen var størst i Rogaland med 26 prosent, fulgt av Aust-Agder med 24 prosent.

 

Vestfold var fylket med høyest arbeidsledighet i september med 2,9 prosent av arbeidsstyrken. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane med 1,4 prosent.

  

LES OGSÅ: Hva gjør du når alle stillinger krever arbeidserfaring?

 

Spesielle forhold

NAV har fra og med juli i år sendt påminnelse på SMS til arbeidsledige om å sende meldekort om de fortsatt ønsker å være registrert som arbeidssøkere. Dette bidrar til at ledighetstallet for september er anslagsvis 1 000 personer (ikke sesongjustert) høyere enn hva det ellers ville vært. Det har også vært endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger i år. Man kan nå motta arbeidsavklaringspenger i inntil seks måneder som arbeidsledig, mot tidligere tre måneder. NAV estimerer effekten av denne regelverksendringen til å gi isolert sett 400 flere helt ledige i september (ikke sesongjustert).

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger