(KarriereStart.no):

Den største økningen forventes innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester og i handel- og servicenæringen. Dette viser Manpowers globale arbeidsmarkedsbarometer for første kvartal 2013.
 
I Oslo-området ser det derimot ut til å stoppe opp. Her spås en nedgang på hele 12 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal og en nedgang på hele 17 prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor.
 
– Dette kan være et forvarsel om et tregere arbeidsmarked i Stor-Oslo kommende kvartal. Konkurransen om jobbene vil bli større, men om dette er en trend som vil fortsette er det for tidlig å si noe om. Stor-Oslo har hatt høyest forventet oppbemanning i både 2010 og 2011 – spørsmålet er nå om arbeidsmarkedet begynner å bli mettet, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.
 

Vekst i Sør-Norge

Stor-Oslo har hatt de høyeste forventningene til oppbemanning sammenlignet med andre norske regioner, de siste tre årene. Nå forventer arbeidsgiverne i regionen at bemanningen vil stå på stedet hvil i første kvartal i 2013.
 
Åtte prosent av norske arbeidsgivere planlegger å øke antall ansatte, mens 3 prosent har planer om å redusere antall ansatte i første kvartal av 2013.
 
Sesongjustert gir det en netto forventet bemanning på seks prosent. Sammenlignet med forrige kvartal er det en liten nedgang på ett prosentpoeng, mens det sammenlignet med første kvartal i 2012, er en nedgang på to prosentpoeng.  
 
På Østlandet og Sør-Vestlandet er netto forventet bemanning på 11 prosent i første kvartal. Sammenlignet med forrige kvartal øker forventningene til bemanning 6 prosentpoeng for Østlandet. Tilsvarende er økningen for Sør-Vestlandet på to prosentpoeng.
 
– Her forventes det en solid bemanningsvekst og dette er gode nyheter for disse regionene. Østlandet har ikke hatt tilsvarende sterke tall siden slutten av 2011, og på Sør-Vestlandet må vi tilbake til begynnelsen av 2009 for å finne tilsvarende optimisme, sier Brath.
 
I Nord-Norge har forventningene til oppbemanning snudd i negativ retning fra forrige kvartal. Nå forventer arbeidsgiverne i Nord fire prosent oppbemanning, en reduksjon på 5 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal, og to prosentpoeng lavere enn tilsvarende kvartal året før.
 Økning, men lavere forventinger

Norske arbeidsgivere forventer økning i bemanningen i alle bransjer. Størst optimisme finner man innen finans, forsikring, eiendom og konsulenttjenester, samt i butikk-, restaurant- og hotellnæringen, med netto forventet bemanning på 15 prosent.
 
– Forventingen til bemanning er lavere i seks av ni sektorer sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Deler av bank- og finansnæringen har den siste tiden vært preget av omstilling og noe nedbemanning, men sett under er det fortsatt optimisme i denne bransjegruppen. Størst nedgang forventes i anleggsbransjen, samt innenfor olje og gass. Men alt i alt tyder tallene på at lønnsomheten og antall oppdrag i privat sektor akselererer ytterliggere, sier Brath.
 
Forventningene til oppbemanning er lavest i offentlig sektor. Sammenlignet med andre bransjer, er dette sektoren med lavest forventninger de siste tre kvartalene. Sammenligner man med tilsvarende kvartal i 2012 ser man en nedgang på to prosentpoeng, men sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på to prosentpoeng.
 
I både Norge og Sverige forventes det 6 prosent oppbemanning i neste kvartal, og landene er kun slått av Romania hvor syv prosent forventer økt bemanning.
 
– Polen viser for første gang siden 2008 en forventet nedbemanning i kommende kvartal. Forsetter den nedadgående trenden Polen og i Øst-Europa må vi påregne ytterligere økning i arbeidsinnvandring fra denne regionen, og dette vil nok merkes i flere sektorer, sier Brath.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger