(KarriereStart.no):

Antallet registrerte helt ledige falt med 700 personer fra januar til februar, ifølge brudd- og sesongjusterte tall fra NAV. Bruttoledigheten, som i tillegg inkluderer arbeidssøkere som deltar på tiltak fra NAV, falt like mye.

 

– Den registrerte arbeidsledigheten har vist en fallende trend i over to år. Andelen helt ledige ligger nå på 2,3 prosent av arbeidsstyrken, ifølge brudd- og sesongjusterte tall, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng, og legger til:

 

– Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på ti år.

 

Bruddene i tallene som Vågeng nevner, refererer til en edring i registreringsløsningen hos Nav, som bidrar til at det går kortere tid fra arbeidssøkerne registrerer seg til de kommer inn i statistikken. Dette har medført et brudd i statistikken på registrert ledighet. Effekten av bruddet estimeres til å utgjøre 6 prosent flere helt ledige enn det hadde vært uten den nye registreringsløsningen. NAV har estimert brudd- og sesongjusterte tall for å kunne vurdere den løpende utviklingen i arbeidsledigheten.


 

Andelen helt ledige har gått ned med 0,2 prosentpoeng i løpet av de siste tolv månedene og lå på 2,3 prosent i februar, justert for bruddet i statistikken og sesongvariasjoner. Andelen helt ledige og arbeidssøkere på tiltak lå på 2,9 prosent av arbeidsstyrken i februar, som er en nedgang på 0,3 prosentpoeng de siste tolv månedene. 48 prosent av de helt ledige mottok dagpenger i februar.

 

LES OGSÅ: Disse bransjene og regionene vil øke bemanningen i 2019

 

Nedgang i de fleste fylkene

I løpet av de siste seks månedene har antallet helt ledige gått ned i de aller fleste fylkene, både før og etter brudd- og sesongjustering av tallene. Rogaland og Møre og Romsdal er fylkene der den prosentvise nedgangen har vært størst. I Hedmark og Troms har det vært en liten økning i samme periode.


 

Østfold var fylket med høyest arbeidsledighet i februar med 3,1 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Vestfold og Finnmark med 3,0 prosent. Arbeidsledigheten var lavest i Sogn og Fjordane og Troms med 1,8 prosent.

 

LES OGSÅ: Disse 20 yrkene vokser raskest

 

Høyest ledighet innen reiseliv og transport

De fleste yrkesgruppene har hatt en nedgang i arbeidsledigheten i løpet av de siste seks månedene. Det er ingeniør- og ikt-fag samt industriarbeid som har hatt den største nedgangen, ifølge brudd- og sesongjusterte tall.

 

Ved utgangen av februar var arbeidsledigheten høyest innen reiseliv og transport med 4,2 prosent av arbeidsstyrken, mens den var lavest innen undervisning med 0,7 prosent av arbeidsstyrken. Disse tallene er ikke sesongjusterte.

 

I februar ble det registrert 42 400 nye ledige stillinger hos Nav. Dette er 7 prosent flere enn for ett år siden. Det var flest nye utlysninger innen helse, pleie og omsorg (9 400), ingeniør- og ikt-fag (4 800) samt bygg og anlegg (4 000).

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger