(KarriereStart.no):

Totalt 136 000 personer var registrert som helt arbeidsledige ved utgangen av juni, noe som utgjør 4,8 prosent av arbeidsstyrken. Brutto arbeidsledighet, som er summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 147 200, eller 5,2 prosent av arbeidsstyrken.

 

Sammenlignet med mai er 45 500 færre registrert som helt arbeidsledige, en nedgang på 25 prosent. Nedgangen skyldes i hovedsak færre helt permitterte. Det er nå 37 200 færre helt permitterte enn i mai.

 

– Tallet på arbeidsledige fortsetter å falle. Det skyldes i hovedsak at mange permitterte går tilbake i arbeid. I tillegg ser vi også en nedgang i tallet på nye permitterte. Arbeidsledigheten er likevel fremdeles på et svært høyt nivå sammenlignet med situasjonen før krisen, sier arbeids- og tjenestedirektør Kjell Hugvik i en pressemelding.

 

I tillegg var 125 200 personer registrert som delvis arbeidsledige. Tall fra NAV viser at 53 600 av de helt arbeidsledige er permitterte, mens det samme gjelder for 90 300 av de delvis arbeidsledige. De permitterte utgjør til sammen 5,1 prosent av arbeidsstyrken.


 

LES OGSÅ: Slik er arbeidsmarkedet for nyutdannede etter korona

 

Yrkesgruppene med størst nedgang

Nedgangen i antallet helt arbeidsledige har vært størst innen yrkesgruppen reiseliv og transport, med 11 500 personer. Denne yrkesgruppen har imidlertid fortsatt det høyeste andelen helt arbeidsledige, med 12,2 prosent av arbeidsstyrken.

 

Nedgangen har også vært stor innen butikk- og salgsarbeid, med 6 800 færre helt arbeidsledige. Dette er også yrkesgruppen med størst nedgang i antall delvis arbeidsledige.

 

Yrkesgruppen helse, pleie og omsorg hadde lavest arbeidsledighet, med kun 1,4 prosent.

 

LES OGSÅ: Jobbsøknaden som får deg på intervju

 

Fylker og aldersgrupper

Samtlige fylker har opplevd nedgang i antallet helt arbeidsledige. Nordland og Innlandet har hatt størst nedgang, med henholdsvis 31 og 30 prosent. Også tallet på delvis arbeidsledige har gått ned i alle fylker.

 

Andelen helt arbeidsledige i prosent av arbeidsstyrken var høyest i Oslo ved utgangen av juni, med 6,5 prosent. Lavest var den i Nordland, med 3,4 prosent.


 

Når man ser på aldersgrupper, var nedgangen var størst blant de mellom 20 og 24 år og de under 20 år, med en nedgang på henholdsvis 29 og 28 prosent. Totalt var arbeidsledigheten likevel størst i aldersgruppen 20 til 24 år med 7,0 prosent av arbeidsstyrken. Lavest var den for de under 20 år, med 2,6 prosent av arbeidsstyrken.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger