(KarriereStart.no):

Fra midten av april har vi sett en jevn nedgang i antallet arbeidssøkere i Norge. Denne uken har imidlertid kurven gått i andre retning for første gang siden den gang. Dette skyldes i all hovedsak at flere er blitt permittert på full tid, viser ferske tall fra Nav.

 

– Det er særlig i Oslo at antallet permitterte har økt som følge av de nye smitteverntiltakene som trådte i kraft i går, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

 

101 200 personer er registrert som helt ledige hos NAV, ifølge foreløpige tall. Dette utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 115 700 personer, eller 4,1 prosent av arbeidsstyrken.

 

I tillegg er 72 900 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 188 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,7 prosent av arbeidsstyrken.

 

SE VIDEO: Alt om dine rettigheter ved oppsigelse

 

Flere permitterte

Totalt er hele 2 prosent av arbeidsstyrken i Norge er nå permittert. 23 600 av de som er registrert som helt arbeidsledige hos Nav, er permitterte. Det samme gjelder for 31 800 av de delvis ledige. Det er dermed 1 200 flere permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet helt permitterte som har økt siden forrige uke, med 1 900. Antallet delvis permitterte har derimot gått ned med 600.


 

Det er i Oslo antallet helt permitterte har gått mest opp (+1 000). Oslo er dermed fylket med størst andel permitterte, med 3,1 prosent av arbeidsstyrken. Videre følger Vestland (+180) og Viken (+150).

 

Reiseliv og transport er yrkesgruppene hvor antallet permitterte har økt mest siden forrige uke (+1 500). Her er totalt sett 7,8 prosent av arbeidsstyrken permitterte. Innen serviceyrker og annet arbeid har antallet permitterte økt med 200.

 

Økningen i antallet permitterte siden forrige uke må sees i sammenheng med innføring av strengere smitteverntiltak i Bergen og Oslo.

 

LES OGSÅ: Slutte i jobben? Slik skriver du et velformulert avskjedsbrev

 

Flere nyregistreringer hos NAV

Antallet helt ledige har økt med 2 200 siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har gått ned med 100 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 500. I sum har antall arbeidssøkere økt med 2 600 i løpet av den siste uken, etter en nedgang på 1 000 personer forrige uke. Dermed har antall arbeidssøkere økt med 1 600 så langt i november.


 

Den siste uken har 8 400 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Det utgjør 3 100 flere enn forrige uke. 55 prosent av dem oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg som nye arbeidssøkere, mot 31 prosent forrige uke. De som har mistet jobben utgjør 18 prosent, mot 27 prosent forrige uke.

 

LES OGSÅ: Dette skal sluttattesten inneholde

 

Flere søker dagpenger

I løpet av uke 45 mottok NAV 7 600 nye søknader om dagpenger. Dette er 2 100 flere enn i uke 44. Andelen dagpengesøknader på grunn av permittering har også tatt seg opp, med 56 prosent i uke 45 mot 40 prosent i uke 44. En tredel av dagpengesøknadene i uke 45 var fra personer som jobbet i overnattings- og serveringsvirksomhet, i all hovedsak på grunn av permittering.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger