(KarriereStart.no): 

Antallet helt arbeidsledige har økt med 5 500 siden forrige uke, mens antallet delvis ledige har økt med 200 personer. Antallet arbeidssøkere på tiltak har økt med 300.

 

Til sammen er 106 700 personer nå registrert som helt ledige, ifølge foreløpige tall fra NAV. Dette utgjør 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bruttoledigheten, som er summen av antallet helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, er på 121 500 personer, eller 4,3 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg er 73 100 personer registrert som delvis arbeidsledige. Totalt er dermed 194 600 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV, noe som utgjør 6,9 prosent av arbeidsstyrken.

 

– Den kraftige økningen skyldes i stor grad flere permitteringer som følge av strengere smitteverntiltak blant annet i Oslo, Bergen og Viken. Den siste uken har i snitt én ny person registrert seg som arbeidssøker hos NAV hvert minutt, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte i en pressemelding.

 

Det er i dag 4 800 flere permitterte enn forrige uke. Det er særlig antallet helt permitterte som har økt (+4 400), mens antallet delvis permitterte har økt med 400. Totalt er 27 900 av de som er registrert som helt ledige, permitterte. Det samme gjelder for 32 100 av de delvis ledige. Til sammen er utgjør de permitterte 2,1 prosent av arbeidsstyrken i Norge.


 

Antallet permitterte økte mest i Oslo (+2 000), etterfulgt av Viken (+1 200) og Vestland (+600).

 

Det var størst økning den siste uken innen reiseliv og transport (+2 800), samt serviceyrker og annet arbeid (+900). Dette må sees i sammenheng med innføringen av strengere smittevernstiltak, blant annet skjenkestopp i Oslo, Bergen og enkelte kommuner i Viken.

Antallet nye arbeidssøkere har økt kraftig de siste ukene. Den siste uken har 11 000 personer registrert seg som nye arbeidssøkere hos NAV. Dette er 2 600 flere enn i forrige uke. De som oppgir permittering som årsak til at de registrerer seg, utgjør nå 67 prosent av de nye arbeidssøkerne, mot 55 prosent forrige uke.

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger