(KarriereStart.no):

– Arbeidsledigheten for de som har tatt fag- eller svennebrev er på bare 1,8 prosent, noe som er svært lavt sammenlignet med andre utdanningsgrupper. Rapporten viser også at det kan gi stor økonomisk gevinst å velge yrkesfag, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen i en pressemelding.

Mens arbeidsledigheten for de med fag- eller svennebrev er kun 1,8 prosent, er den 3,5 prosent for de med studiekompetanse som høyeste utdanning.

Den økonomiske gevinsten ved å ta fag- og yrkesopplæring på videregående nivå er svært høy for menn i Norge, og hele 40 prosent over gjennomsnittet for OECD-landene. For kvinner er avkastningen av fag- eller svennebrev lavere. Dette henger sammen med de tradisjonelle kjønnsforskjellene i valg av yrkesfag, kombinert med lavere deltagelse i arbeidslivet.

– Dette viser at det kan lønne seg veldig å ta en yrkesfaglig utdanning, og at vi har en relevant fagopplæring i Norge som gir stabile jobber, sier kunnskapsministeren.

Norge er det OECD-landet med størst mangel på høyt utdannet arbeidskraft. Arbeidsledigheten blant høyt utdannede i Norge er på bare 1,5 prosent, som er lavest i OECD.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger