(KarriereStart.no):

Halvparten av norske arbeidstakere svarer at de enten aktivt søker jobb, venter og ser om noe dukker opp, eller at de er åpne for ny jobb. Mens de under 40 år i størst grad aktivt søker ny jobb, oppgir de som er i 40-årene i like stor grad som de yngre at de er åpen for ny jobb, selv om de ikke søker aktivt. Dette kommer frem av ManpowerGroups siste Work Life-undersøkelse som er gjennomført av Opinion Perduco.


Omtrent halvparten av de spurte regner med å begynne i en annen bedrift dersom de bytter jobb, mens 34 prosent regner med at en ny jobb blir i samme bedrift med nye oppgaver eller på et høyere nivå.


- Dette understreker trenden vi har sett over mange år: Kampen om arbeidskraften hardner til, og arbeidsgivere kan ikke forvente at arbeidstakere blir i samme jobb år etter år. De ønsker seg faglige utfordringer og utvikling i jobben, og arbeidsgivere som tilbyr dette vinner arbeidstakere. Det er altså ikke bare lønn som frister, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath i en pressemelding.


Lønn veier tyngst

På spørsmålet om hva som er det viktigste i framtidig jobb, svarer 44 prosent økt lønn, mens 41 prosent svarer økte muligheter for faglig utvikling. De som ønsker faglig utvikling, er særlig de med høyere utdanning og ansatte i offentlig sektor. Større utfordringer, bedre karrieremuligheter og mer ansvar trekkes også fram som viktige forhold ved ny jobb.


Over halvparten av de som har skiftet jobb de fire siste årene, har fått økt lønn. I gjennomsnitt økte de årslønnen med rundt 21 000 kroner. 27 prosent har kommet ut omtrent i null, mens 19 prosent har gått ned i lønn ved jobbskifte.

- Mange motiveres av høyere lønn i neste jobb, men det er viktig å se på totalen, både pensjonsordninger, frynsegoder, ferieordninger og muligheten for hjemmekontor og fleksibilitet teller i vurderingen. Samtidig vet vi både fra denne og andre undersøkelser at det er innholdet og utviklingsmulighetene i jobben som i stor grad bestemmer hvor lenge man blir i en jobb, sier Brath.Nær tre av ti som er i arbeid forventer å være i nåværende stilling i 10 år eller lenger, mens en av ti forventer å ha skiftet jobb innen et år. Arbeidstakere under 40 år har en kortere tidshorisont for nåværende stilling enn de som er 40 til 59 år. Både menn og kvinner, samt ansatte i privat og offentlig sektor har sammenfallende syn på hvor lenge de vil være i nåværende stilling.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger