(Karrierestart.no):
Nyutdannede jurister, bruker lenger tid på å finne seg relevant jobb etter at de er ferdige med studiet. Samtidig er ekspertene uenige om dette er noe som skjer i øyeblikket, eller om det er en trend som er kommet for å bli.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU, lanserte en forskningsrapport som viser at det tar stadig lenger tid for jurister å komme ut i relevant jobb etter at de er ferdige med å studere. Hele 10 prosent av juristene sliter med å få seg jobb etter at de er ferdige på skolen, det er en økning på hele seks prosent siden 2009.

Jurister har nå gått forbi humanister og statsvitere, på studier der elever sliter med å komme seg inn i relevant yrke etter endt utdanning.

- Jeg tror folk hadde sett rart på meg om jeg søkte jobb på REMA 1000 med en mastergrad i rettsvitenskap, sier den nyutdannede juristen Daniel Furre, til Studvest.no.

Furre ble ferdig med en mastergrad i rettsvitenskap fra universitetet i Bergen tidlig i vår, og har fortsatt ikke funnet noe relevant arbeid som kan knyttes til utdannelsen han har tatt de siste fem årene. Han mener at det kan være lettere å finne relevant arbeid i Oslo, enn i Bergen.

Flere eksperter er uenige om det trengs flere jurister i landet, og om behovet eventuelt vil øke med tiden. Noen skoler har også innført bachelorgrad i jus, som kan kombineres med økonomi eller andre fag, for å tilrettelegge studiet inn i flere yrkesgrupper.

Dekan ved det juridiske fakultetet ved universitetet i Oslo, Petter Graver, er skeptisk til dette, og mener det allerede er nok jurister i landet. Videre mener han at det vil bli et mindre behov for jurister med årene.

- Helt ærlig tenker jeg at andre yrkesgrupper enn juristene vil bli mer nyttige i framtiden, sier han til Studvest.no.

Asbjørn Strandbakken, dekan ved det juridiske fakultetet ved UiB, mener derimot at etterspørselen etter jurister fort kan øke igjen.

- Andre undersøkelser fra NIFU viser at det i 2025 vil være mangel på jurister. I et langtidsperspektiv vil det være svingninger og noen ganger overkapasitet, men det sier oss også at ting vil kunne snu like fort, sier Strandbakken til Studvest.no.

Strandbakken mener at jusstudentene må bli mer realistiske til hvilke forventninger av jobber de kan få når de er ferdige med utdanningen. rettsvitenskap kan brukes i flere områder av samfunnet enn bare i en rettssal, og juridisk kompetanse har nytte av seg i mange ulike yrker.

Selv om ekspertene er uenige om behov for jurister i fremtiden, kan juristforbundet, melde om gode tall på jurister i arbeid. I følge en undersøkelse fra tidligere i sommer, kommer det frem at 86 prosent av de spurte, åtte måneder etter at de ble ferdige med studiene, var i aktivt arbeid. I følge tallene var flesteparten ansatt i offentlig og kommunal sektor, innenfor direktorat, tilsyn eller etat.


Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger