(KarriereStart.no):

Sju prosent av arbeidsgiverne forventer å øke antallet ansatte, mens tre prosent forventer færre jobber. Sesongjustert ligger forventet bemanningsvekst på bare tre prosent. Det er noe lavere enn forrige kvartal, og fire prosentpoeng lavere enn i samme periode i fjor.


- Norske arbeidsgivere har en forsiktig og nøktern holdning til økt bemanning. Den usikre situasjonen i Europa skaper ringvirkninger også her hjemme. Barometeret for fjerde kvartal viser at mange arbeidsgivere er avventende til de ser klarere tegn på at økonomien tar seg opp. Det er et sterkt signal at vi må tilbake til høsten 2009 for å finne lavere tall, og det blir interessant å se hvordan dette utvikler seg framover, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath i en pressemelding.

Forskjeller mellom bransjer og regioner

Totalt sett forventer arbeidsgiverne noe økt bemanning i alle landets regioner. Størst optimisme er det blant arbeidsgivere i Midt-Norge, der netto forventet bemanning er på ni prosent for neste kvartal. I de andre regionene er forventningene lavere over hele landet enn på samme tid i fjor. Størst nedgang er det på Sør- og Vestlandet der bemanningsplanene er de laveste på fire år.- De lave forventningene på Sør- og Vestlandet kan ha sammenheng med mindre fart i oljebransjen, der store aktører har annonsert at de venter lavere rekruttering framover, sier Brath.


Bemanningsplanene er svært ulike i de ni bransjene som måles. Størst vekst forventer handel og service og finans- og konsulentbransjen, med en oppgang i bemanningen på henholdsvis 11 og ti prosent. I bygg- og anleggsbransjen forventer man sju prosent bemanningsvekst.


Jobbutsiktene er svake i energibransjen også dette kvartalet, selv om forventningene har tatt seg noe opp og det fortsatt er flere som planlegger å nedbemanne enn oppbemanne. For neste kvartal er nedgangen størst innen matproduksjon og skogbruk med en forventet bemanning på minus fire prosent. Arbeidsmarkedsbarometeret viser en nedgang i bemanningen på en prosent i offentlig sektor.

LES OGSÅ: Kompetansen som etterspørres av norske arbeidsgivere i 2018- Selv om forventningen til økt bemanning ikke er like høy som tidligere, ser vi at det fortsatt er stort behov for arbeidskraft. Det er gode jobbmuligheter for arbeidstakere innen flere bransjer, sier Brath.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger