(KarriereStart.no):

Den maritime næringen i Norge vil trenge hele 10 000 norske sjøfolk frem mot år 2020, i følge en ny forskningsrapport fra Fafo. Samtidig vil det bli utdannet i underkant av 5000 studenter innen maritime fag, og en høy andel av disse vil ende opp med jobber på oljeplattformene.


– Det er en bekymring hos bransjen at rigg støvsuger markedet og tiltrekker seg arbeidskraften. Før var det mer flyt mellom segmentene, noe som var et stort fortrinn for Norge. Når det kompetansemessige økosystemet settes i spill kan vi miste noe av det som har gitt Norge en unik posisjon, sier forskningsleder Jon Rogstad i Fafo til DN.no.


Det er Stiftelsen Norsk Maritim Kompetanse som har bestilt kartleggingen av næringens framtidige kompetansebehov.

Trekkes mot høyere lønn

Blant de norske sjøfolkene mellom 26 og 40 år som hadde planer om å bytte jobb, svarte over halvparten at de ønsket å jobbe på oljeplattformer. Lønn og arbeidstidsordninger var de faktorene som veide tyngst i dette valget. Det vil også være sannsynlig at de ikke vil få problemer med å skaffe seg en slik jobb, siden utdanning og praktisk erfaring fra sjøen er attraktivt for riggbransjen.– Å ha praktisk erfaring sammen med utdannelse er veldig attraktivt, og mange opplever at oljebransjen plukker det den trenger av folk. Det oppleves som en «gratispassasjerproblematikk». Det ble for eksempel sagt at oljebransjen fikk en «gratis lunsj». sier Rogstad til avisen.

LES OGSÅ: Flytt på deg selv arbeidsminister – det er jo enkelt

Flere utfordringer

Den nye regjeringen har varslet at de nå vil lovfeste den eksisterende nettolønnsordningen som sikrer at rederiene får refundert det de betaler av inntektsskatt, trygdeavgifter og arbeidsgiveravgift for om lag 10 000 arbeidstagere i året. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har også uttalt at han vil øke lærlingtilskuddet. 

Dette lover godt for rederiene, som ikke kan lokke med de samme turnusordningene eller lønnsnivåene som oljeplattformene. Personaldirektør Erling Lodden i rederiet Eidesvik understreker at næringen også har flere utfordringer enn det store behovet for kompetanse.– Den fremste utfordringen er å få en balanse av antall utdannede og hva næringen kan ta imot av lærlinger. Flere innenfor maritim industri må ta opplæringsansvar. For å få det til, er det avgjørende å ha forutsigbare rammebetingelser, sier han til DN.no.

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger