(KarriereStart.no):

I NHOs årlige «Kommune-NM» rangeres attraktiviteten og vekstkraften hos de 428 norske kommunene. Ett av områdene som blir vurdert er hvordan situasjonen er i kommunenes arbeidsmarked.


Arbeidsmarkedsindikatorene dekker ulike forhold som illustrerer betydningen av arbeidsmarkedet for bosetting og næringsliv, som antall sysselsatte personer i yrkesaktiv alder (16-66 år), andel som jobber i privat- og offentlig sektor, andelen uføre og arbeidsledigheten i kommunen.


Når slike kriterier legges til grunn, er arbeidsmarkedet på landsbasis best innen petroleumssektoren, verftsindustri, fiskeindustri, turisme og i Norges administrative- og trafikale knutepunkter.

 

Klikk her for å se alle traineeprogrammer i Norge


Hele 15 av de 20 kommunene med sterkest arbeidsmarked ligger på Vestlandet, viser NHO-rapporten som er laget i samarbeid med Vista Analyse.


Sammenlagt er det Sola kommune i Rogaland som kommer best ut på arbeidsmarkedsindikatorene, etterfulgt av Ulstein i Møre og Romsdal og Førde i Sogn og Fjordane.


Sysselsettingsandelen og sysselsatte i privat sektor og offentlige foretak er begge høyest for Sola og lavest for Rælingen. Utsira har landets laveste arbeidsledighet, og Båtsfjord høyest. Uførhet er lavest i Hemsedal og høyest i Ballangen.De svakeste kommunene med hensyn på arbeidsmarked ligger i Nord-Norge og indre bygder i Sør-Norge og Trøndelag. Ifølge rapporten er fellestrekkene for de fleste av disse kommunene at de ligger i stor avstand fra de viktigste bolig- og arbeidsmarkedsregionene, at de ikke er trafikale knutepunkt, og at de har begrenset offentlig virksomhet.


Her er de høyest og lavest rangerte kommunene for gjennomsnittet av arbeidsmarkedsindikatorene:

 

LES OGSÅ: Innen disse yrkene er det mangel på arbeidskraft

 

20 høyest rangerte kommuner: 

1.  Sola
2.  Ulstein
3.  Førde  
4.  Ullensaker
5.  Bærum
6.  Leikanger
7.  Kongsberg
8.  Austevoll
9.  Stavanger
10.  Sandøy
11.  Gulen
12 . Gol
13.  Suldal
14.  Molde
15.  Stranda
16.  Oslo kommune
17.  Sogndal
18.  Kvitsøy
19.  Åseral
20.  Norddal

 

LES OGSÅ: Dette er hva vi kommer til å jobbe med i fremtiden

 

20 lavest rangerte kommuner:

409. Kvænangen
410. Løten
411. Storfjord
412. Dyrøy
413. Loppa
414. Båtsfjord
415. Divtasvuodna Tysfjord
416. Eidskog
417. Froland
418. Gáivuotna Kåfjord
419. Leirfjord
420. Søndre Land
421. Lavangen
422. Lebesby
423. Hasvik
424. Bindal
425. Ballangen
426. Gamvik
427. Torsken
428. Vardø

 

(Kilde: NHO / Vista Analyse)

 

Klikk her for å søke blant tusenvis av ledige stillinger