<  
>  

Bli lærling i ASKO

Tjen egne penger og få yrkeskompetanse under utdanning i en praktisk rettet og aktiv læretid i ASKO!
Stillingstype
Utdanningsnivå
Yrkesskole / videregående skole
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om lærlingordningen

Vi har som mål å utdanne nye fagarbeidere, og dette er noe vi tar på alvor. Vi har et grundig opplæringsteam som bistår med faglig støtte og veiledning gjennom hele læretiden. I ASKO vil du bli del av et godt læremiljø med fokus på faglig og personlig utvikling, med en praksis som er tett koblet opp mot kompetansemålene i læreplanen.

Vi kan tilby en trygg arbeidsplass med ryddige arbeidsforhold, tilgang til nytt og moderne utstyr og spennende teknologi hos en aktør som tar samfunnsansvar og ligger langt fremme med tiltak for å spare klima og miljø. Lønn utbetales fast en gang i måneden.

Vi satser på lærlinger inne logistikk- og yrkessjåførfaget hvor vi har et godt etablert miljø. ASKO er medlemsbedrift tilknyttet opplæringskontorene rundt omkring i Norge, og selskapene våre er lokalisert fra Lillesand i sør til Tromsø i nord. Sammen har vi det faglige ansvaret for at du som lærling hos ASKO består fagprøven i logistikk- og yrkessjåførfaget.

Det kan også finnes muligheter i andre lærefag i enkelte ASKO-selskap, som IKT og kontor- og administrasjon.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om ASKO
Engrosvirksomheten i NorgesGruppen med sine regionale ASKO-selskaper har ansvaret for den totale vareflyt fra produsent til forbruker. ASKO Storhusholdning bidrar til å effektivisere logistikk, bestillingsrutiner og kommunikasjon på storkjøkkenmarkedet. ASKO Storhusholdning gjør avtaler med storhusholdningsbedriftenes kjedekontorer og sentralavtaler med offentlige og private bedrifter/institusjoner. Levering skjer fra ASKO grossistenes 12 lagre som dekker distribusjon i hele Norge.