<  
>  

Lærling i Avarn Security

En trygg læreplass

Avarn Security tar hvert år inn flere lærlinger i de forskjellige fagene. Vi ønsker å tenke langsiktig på vårt engasjement som lærebedrift og vil derfor se etter de lærlingene vi mener er egnet for å jobbe hos oss også etter læretidens utløp.

Overgangen fra skole til jobb kan være stor for en lærling. Vi satser derfor på en tett oppfølging av lærlingene og på gode faglige ledere og instruktører. I låsesmedfaget og telekommunikasjonsfaget har vi et samarbeid med opplæringskontorene i fylkene for å sikre at lærlingene får en opplæring som er i henhold til opplæringsplanene for faget. I sikkerhetsfaget får lærlingene den foreskrevne opplæringen gjennom faglige samlinger og ute i praktisk arbeid.

Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Relaterte stillingsannonser
Vi har ingen registrerte utlysninger. Du kan abonnere på nye utlysninger og bli varslet når disse publiseres.
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Møt våre læringer
Blokk fra mal
Dette innholdet er hentet fra en Innholdsmal og kan kun redigeres ved å oppdatere Innholdsmalen. Ved å oppdatere Innholdsmalen, vil alle steder den er brukt automatisk oppdateres noe som muliggjør masseoppdateringer.
Om Avarn Security

Avarn Security er en ledende nordisk sikkerhetsleverandør til offentlige og private virksomheter samt til privatmarkedet. Som totalleverandør spenner våre leveranser seg fra vakttjenester, alarm- og tekniske sikkerhetsløsninger, industrivern og sikkerhetsberedskap til kontroll- og rådgivningstjenester. Konsernet har rundt 16.000 medarbeidere i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Våre kjerneverdier; Pålitelighet, Samarbeid, Handlekraft og Engasjement, er forankret i vår arbeidshverdag og er en rettesnor for all vår virksomhet. Trygghet og sikkerhet for våre kunder står alltid i fokus - vi trygger mennesker og verdier. I Avarn Security trygger vi mennesker og verdier. Vi bryr oss om våre kunder, om sikkerhet, om HMS, om kvalitet og om etikk og moral – og vi bryr oss om hverandre, for vi vet at det er medarbeiderne som danner grunnsteinen i hele bedriften.

 

Et godt sted å være

Vi ønsker at du som jobber hos oss, skal oppleve at du har tillit, ansvar og utviklingsmuligheter, både personlig og faglig, i et godt arbeidsmiljø. Vi jobber kontinuerlig med HMS for å fremme trivsel og helse, og lover deg en variert jobb som gir deg nye utfordringer hver eneste dag. 

 

Du kan være forskjellen

I Avarn Security er vi stolte av vårt bidrag til bedre sikkerhet i hele Norge. Vi sikrer alt fra private hjem og verdier til store bedrifter og flyplasser og offentlige virksomheter. Dette lykkes vi med ved å bruke den nyeste teknologien og de beste menneskene. I Avarn Security jobber vi også innenfor mange forskjellige fagområder som teknikk, administrasjon, IT, alarmstasjon og kommunikasjon, så karrieremulighetene er mange. For deg betyr dette en arbeidsplass der du har påvirkningskraft, og der du blir en del av et større fagmiljø.

 

Vi vet at det er de ansatte som danner grunnsteinen i hele bedriften, og derfor er vårt største ønske å inspirere til et godt arbeidsmiljø som fremmer trivsel og helse.

 

«Hele mennesket, hele døgnet»

I Avarn Security har vi et helhetlig syn på våre medarbeidere. Vår erfaring er at det å være i fysisk og psykisk god form, har direkte sammenheng med hvor godt vi utfører jobben vår. Derfor har vi startet kampanjen «hele mennesket, hele døgnet», som motiverer og inspirerer til helsefremmende tiltak både for den enkelte og for bedriften i sin helhet.

 

En jobb med fremtid

Som ansatt i Avarn Security er du en del av et stort konsern og du vil ha gode muligheter til å utvikle deg i ulike retninger og gjøre karriere internt gjennom videreutdanning og kurs.

 

Gode kolleger

Vi legger vekt på å ha et inkluderende og sosialt arbeidsmiljø med mye aktivitet og muligheter for felles opplevelser. I tillegg har vi ansatte i alle aldre og med internasjonal bakgrunn, som bidrar til et godt arbeidsmiljø.

 

Meningsfylt arbeidsdag

Å jobbe med noe man opplever som meningsfylt og givende, er viktig for alle mennesker. I Avarn Security vil vi legge til rette for at du skal oppleve at du har varierte og meningsfylte arbeidsoppgaver, slik at du opplever både utvikling og mestring.