Bane NOR

Transport / Distribusjon / Logistikk, Bygg / Anlegg / Entreprenør

Fra 1. januar 2017 overtok Bane NOR ansvaret fra Jernbaneverket for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen. Bane NOR har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet; trafikkstyring, samt forvaltning og utvikling av jernbaneeiendommer. Bane NOR har ca. 4 500 ansatte og hovedkontor i Oslo.

Les mer om Bane NOR
Fakta
Hovedkontor
Oslo
Antall ansatte
1001-5000
Se alle fakta
Vi ser etter
Ledig Stilling
Snarest
Dette kan vi tilby deg
Ingen "salgsargumenter" lagt til!
Kan variere med stilling / arbeidsted
Ingen frynsegoder lagt til!

Ledige stillinger hos Bane NOR

StillingsbeskrivelseVi søker en ambisiøs og kommersiell anlagt leder med utdanning på MSc-nivå (siviløkonom/revisor e.l.) og minimum 10 års relevant erfaring. Du har antagelig erfaring fra konsernfunksjon i større linje- eller matriseorganisasjon, og/eller fra et eller flere av de større konsulentselskapene. Du motiveres av å få et helhetlig ansvar for oppgavene ovenfor, ledelse og utvikling av medarbeidere, samt av å bidra til å modernisere, videreutvikle og profesjonalisere økonomifunksjonen i Bane NOR ytterligere.ArbeidsoppgaverSom Leder for Økonomistyring får du overordnet ansvar for kvalitetssikring, rapportering, kontroll og analyse av Bane NORs regnskap på konsernnivå. Du sitter i konsernets sentrale økonomistab, leder 7-8 dyktige medarbeidere, rapporterer til Økonomidirektør og inngår i Økonomidirektørens ledergruppe. Dine konkrete ansvarsområder vil blant annet være:Kvalitetssikring og kontroll av regnskapetRegnskapsanalyse og rapportering på konsernnivå og analyse av divisjonenes månedsrapporterArbeid med budsjettprosessen -- og andre prosesser i konsernets økonomistyringControlling for staberRisikovurderinger og etterlevelseForvalte prinsipper for internprising og internavtalerAnsvar for ERP, optimalisere anvendelse av økonomisystemer og prosesser (ERP)Prosessdesign og prosessforbedringerLedelse og utvikling av enhetens medarbeidereVi tilbyrVi tilbyr en sentral og spennende lederstilling i et selskap som har en viktig samfunnsrolle i Norge. Bane NOR tilbyr konkurransedyktig personalvilkår og gode utviklings og karrieremuligheter.Eventuelle spørsmål kan rettes til Visindi AS v/Mona Wille tlf. 402 15 106 eller Atle Ronglan, tlf. 966 27 089. Alle henvendelser til Visindi behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i innledende fase i prosessen.Etter søknadsfristen vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Kandidater som ønsker unntak fra offentlighet bes å begrunne dette i søknaden. Søknad med CV mottas snarest og innen 17.01.19 Adresse: Oslo
Snarest Oslo
StillingsbeskrivelseUtbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar -- Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug -- Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.Prosjektorganisasjonen skal nå styrkes med en assisterende prosjektsjef / Administrasjonsleder.Som assisterende prosjektsjef for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at prosjektet når sine definerte mål. Du vil være deltaker i, og oppfølging av interne møter og prosesser, og du vil være en fast stedfortreder for prosjektsjefen.Stasjoneringssted vil være Moss.ArbeidsoppgaverBistå prosjektsjefen i at prosjektet når sine definerte målAdministrativt: Overordnet ansvar for systemer, strukturer, innkjøp, utstyr, kontorlokaler, sekretariat mmDeltakelse i, og oppfølging av interne møter og prosesserBistå i planleggingen og anleggsgjennomføringenBidra til en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktueltVære pådriver for-, og bistå prosjektsjef med rapporteringDelta i prosjektstyringAndre oppgaver kan bli tillagt stillingenØnskede kvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse fra universitet eller høgskoleMinimum 5 års relevant erfaring fra styring av store samferdselsprosjekterDokumenterte resultater fra tilsvarende oppgaverEvne til å ta gode strategiske og økomiske beslutningerGodt blikk for planløsninger og effektive produksjonsmetoderManglende formell erfaring kan kompenseres med høyere utdannelseGod muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelskGode samarbeidsog kommunikasjonsevner.Personlige egenskaperGode lederegenskaperGod leveringsevneGode samarbeidsog kommunikasjonsevner.Løsningsorientert, involverende, målrettet og strukturertVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjertVi tilbyrGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerKonkurransedyktige betingelserBetalt overtid og fleksible arbeidsordningerÅrsbillett på NSBs tog Adresse: Moss
Snarest Moss
StillingsbeskrivelseUtbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar -- Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug -- Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025. Prosjektorganisasjonen skal nå styrkes med Byggeleder VA.Som Byggeleder VA for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at hele prosjektet når sine definerte mål. Stillingen rapporterer til Prosjektleder.Stasjoneringssted vil være Moss.ArbeidsoppgaverSamarbeide med kommunerOppfølging av kryssing og nærføringsavtalerOppfølging av entreprenørens prosjekteringDelta i utarbeidelse av faseplaner og anleggsgjennomføringGjennomgå fagrapporter og prosjektunderlag samt å kommenteres disseDelta på tverrfaglig gjennomgangerDelta i usikkerhetsanalyserOppfølging av byggearbeid i feltSluttkontroll av entreprenørens FDV leveranserØnskede kvalifikasjonerHøyere utdanning fra universitet eller høyskole, eller annen relevant fagbakgrunnDokumenterte resultater fra prosjektering/gjennomføring av prosjekter med relevans for stillingenMinimum 5 års erfaring fra entreprenør-, rådgiver eller byggherrevirksomhet med relevans for stillingen og tilsvarende oppgaverGod muntlig og skriftlig formuleringsevne både på engelsk og norskBeherske nødvendig , herunder også modellbasert prosjekteringPersonlige egenskaperGod analytisk arbeidsmetodikk,Effektivt, selvstendig og initiativrik.Flink til å kommunisere og teamspillerGod muntlig og skriftlig formuleringsevneVi legger vekt på lojalitet til Bane Nors etiske regler og at du i tråd med Bane Nors verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjertVi tilbyrGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerKonkurransedyktige betingelserBetalt overtid og fleksible arbeidsordningerKantineordningÅrsbillett på NSBs tog Adresse: Moss
Snarest Moss
StillingsbeskrivelseUtbyggingsdivisjonen er ansvarlig for planlegging og bygging av nye dobbeltsporstrekninger i Bane NOR og har en av Norges største infrastruktur prosjektportefølje. Vår portefølje inkluderer prosjekter som Follobanen, Fellesprosjektet Ringeriksbanen & E16, og hele InterCity- utbyggingen.Utbygging Øst er ansvarlig for utbyggingen av nye dobbeltspor på Intercity-strekningene på Dovre - og Østfoldbanen. Vi har et engasjert og tverrfaglig miljø, og er i dag ca. 100 medarbeidere. Fellesprosjektet E6-Dovrebanen er ferdigstilt, men det drives fortsatt med sluttføring, og det planlegges og forberedes bygging av dobbeltspor på Venjar -- Eidsvoll - Langset og Sørli - Åkersvika (Dovrebanen) samt Sandbukta - Moss - Såstad og Haug -- Seut (Østfoldbanen). Flere strekninger står for tur i årene fremover, mot Hamar, Lillehammer og Halden.Bane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er 2019. De første togene skal etter planen gå i 2024. Prosjektet skal stå ferdig i 2025.Som prosjektleder for utbyggingsprosjektet Sandbukta - Moss - Sjåstad vil du bistå i at hele prosjektet når sine definerte mål. Du vil være deltaker i, og oppfølging av interne møter og prosesser. Stillingen vil være en del av i ledergruppen og rapporterer til Prosjektsjef.Stasjoneringssted vil være Moss.ArbeidsoppgaverVære byggherrens representant i den daglige oppfølging av entreprenørenPåse at styringssystem, prosjektets egne styrende dokumenter og alt relevant regelverk følgesBidra ved tilbuds og kontraktsutformingDelta i kontrahering av entreprenørSikre en forsvarlig gjennomføring av arbeidene, teknisk, økonomisk og kontraktueltBidra til å levere på krav til kvalitet og HMS og at anleggsområdet blir en trygg arbeidsplassSørge for tilstrekkelig bemanning og kompetanse innenfor sitt ansvarsområdeHa ansvar for og lede byggelederstaben innenfor sin kontraktUtarbeide rapporter innenfor sitt ansvarsområde, herunder månedsrapporterInngå i prosjektets ledergruppeØnskede kvalifikasjonerHøyere relevant utdannelse fra universitet eller høyskoleErfaring fra ledelse av store komplekse bygg og anleggskontrakter, fortrinnsvis innen infrastrukturBetydelig erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjenErfaring fra prosjektering og bygging av vegog jernbaneanlegg, inkludert grensesnitt mot eksisterende anlegg, er en fordelGode ferdigheter i skriftlig og muntlig norsk språk.Personlige egenskaperGode lederegenskaperGod leveringsevneGode samarbeids og kommunikasjonsevnerLøsningsorientert, involverende, målrettet og strukturertVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, profesjonell og engasjertVi tilbyrGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerKonkurransedyktige betingelserBetalt overtid og fleksible arbeidsordningerÅrsbillett på NSBs tog Adresse: Moss
Snarest Moss
StillingsbeskrivelseBane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.Nytt dobbeltspor Sandbukta -- Moss -- Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.ArbeidsoppgaverIvareta daglig dokumentkontrollrutinerFormelle mottak og kontroll av teknisk dokumentasjonGi faglig bistand i bruk av verktøy, instrukser og rutiner innen fagområdetRegistrering av mottatt administrativ dokumentasjon i Saksrom (Public 360)Oppfølging av teknisk dokumentasjon fra leverandørerRapportering fra leverandører (planlagt dokumentasjon og oppfølging av mottatt dokumentasjon)Gjøre seg kjent med og holde seg oppdatert i BaneNORs Styringssystem og regelverkRegistrering og vedlikehold i ProArc, Saksrom, Arbeidsrom og prosjekthotellI tillegg til ovenstående arbeidsoppgaver kan leder pålegge å få gjennomført andre arbeidsoppgaver som hører inn under fagområdet, eller som av hensyn til ressursdisponering er nødvendig å gjennomføre.Ønskede kvalifikasjonerRelevant utdanning på høyskole/universitetsnivå. Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelseGod erfaring som dokumentkontroller/dokumentstyrer/arkivar med erfaring fra byggebransjen.God IKT-forståelse og kunnskap om systemløsninger for teknisk dokumenthåndtering og dokumentkontrollGod erfaring og kunnskap i bruk av ProArc, prosjekthotelløsninger, Adobe samt MS-Office verktøyØnskelig med kjennskap til Maximo/BaneData, AutoCad, SharePoint, Saksrom/Public 360 og ByggewebGod muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelskPersonlige egenskaperVi søker deg som er strukturert, ryddig og nøyaktigDu er serviceinnstilt, positiv og løsningsorientertDet er viktig at du har gode samarbeidsegenskaper og er god på å kommunisere og formidle kunnskapDu må kunne jobbe effektivt både selvstendig og i team og må kunne tåle tidspress. Personlig egnethet vil bli vektlagt i vurderingenVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkendeVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverMuligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjektGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerGode lønns-, pensjons og forsikringsvilkårPersonal billett med NSBs tog Adresse: Rygge
Snarest Rygge
StillingsbeskrivelseBane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.Nytt dobbeltspor Sandbukta -- Moss -- Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.ArbeidsoppgaverBistå som Miljøgeolog til prosjektetFaglig oppfølging av eksterne rådgivere, leverandører og interne enheter. Følge opp at Leverandørene etterlever kontraktens miljøkrav og myndighetskravHa særlig ansvar for håndtering av anleggsvann, tunnelvann og forurenset grunn.Rådgiving/oppfølging innen forurenset grunn, sedimenter og vann, miljøtekniske grunnundersøkelser og prøvetaking.Oppfølging på byggeplassOppfølging av tiltaksplaner, og gjennomføring av miljøanalyser og miljørisikovurderinger.Deltagelse på miljørunder, fagmøter etc.Utføre evt. prøvetakning av vann og forurenset masserFormidle miljømål, premisser og gi miljøinformasjon internt og eksternt i prosjektet.Sikre grunnlag for utvikling av miljøforståelse og holdninger gjennom aktivt og synlig miljøarbeid.Etablering og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner på den enkelte entrepriser og internt i prosjektet.Følge opp øvrige miljøkrav som støy, støv etc.Bistå i ivaretagelse av miljøhensyn og miljøkravStillingen vil rapportere til entrepriseansvarlig/rådgiver Ytre miljøØnskede kvalifikasjonerMastergrad/Bachelor eller annen relevant utdanning (naturvitenskaplige fag)Faglig bakgrunn innen et eller flere av emnene: hydrogeologi, geologi, jord og vannkjemi eller anleggs-/miljøteknikkRelevant erfaring kan kompenseres for manglende formell utdanningErfaring som rådgiver fra konsulent, entreprenør / og eller byggherrevirksomhetMinimum 3 års relevant arbeidserfaringFordel med erfaring fra miljøoppfølging på anlegg, utførelse av tiltaksplaner, miljøtekniske grunnundersøkelser, risikovurderinger og/eller utredning innen ytre miljøKunnskap om interne/eksterne miljøkrav innenfor utpekt ansvarsområdeGod skriftlig fremstillingsevneFørerkort for bilPersonlige egenskaperDu har erfaring og interesse for samferdselsprosjekterDu bidrar til gode og helhetlige løsningerDu er resultatorientert og fleksibelDu har gode samarbeidsegenskaperDu er analytisk og strukturert og fremstår med faglig overbevisningVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkendeVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverMuligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjektGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerGode lønns-, pensjons og forsikringsvilkårPersonal billett med NSBs tog Adresse: Sandbukta – Moss – Såstad
Snarest
StillingsbeskrivelseBane NOR skal bygge 10 km dobbeltspor på strekningen fra Sandbukta i nord til Såstad i Rygge i sør, inkludert to tunneler og en ny jernbanestasjon i Moss på ca. 800 meter. Forberedende arbeider startet høsten 2017. Planlagt byggestart for hovedarbeidene er høst 2019. De første togene skal etter planen gå i desember 2024.Nytt dobbeltspor Sandbukta -- Moss -- Såstad (SMS) har fått investeringsbeslutning og skal bygges i perioden 2019-2025. Det skal bygges to tunneler hvor den nordligste får påhugg rett sør for Mølleåstunnelen i Sandbukta (Moss) og den sørligste munner ut ved Carlberg i Råde. Mellom tunnelene blir det en 800 meter lang dagsone med stasjon i Moss sentrum. Tunneler og stasjon skal utføres som totalentreprise (NTK 15) med oppstart 2019, mens jernbanetekniske arbeider settes ut i markedet som utførelsesentreprise og har planlagt oppstart i 2021, med unntak av signalanlegget som skal leveres av Thales som avrop på rammeavtale (NTK 07). Forberedende arbeider startet på sensommeren 2017 og vil pågå fram til sommeren 2019.ArbeidsoppgaverBidra i gjennomføringen av prosjektets RAMS-prosess og tilhørende RAMS-aktiviteter, inkludert utarbeidelse av beslutningsunderlag for tiltaksforslag.Bistå med utarbeidelse av anskaffelsesstrategi og konkurransegrunnlag for å ivareta RAMS.Følge opp RAMS-aktiviteter utført av leverandører (prosjekterende rådgivere og totalentreprenører/utførelsesentreprenører).Bidra til at RAMS-arbeidet i prosjektet ivaretar alle relevante krav gitt i jernbanelovgivningen og i Bane NORs styringssystem.Bistå med utarbeidelse, oppfølging og koordinering av risiko og RAM-analyserBistå med å holde farelogg, RAMlogg og systemkravspesifikasjon oppdatertBidra i tillatelsesprosessene mot Statens jernbanetilsyn, inkludert utarbeidelse av meldinger og søknaderBidra i Utbyggingsdivisjonens fagnettverk for RAMS, inkludert deling av beste praksis og relevante utviklingsaktiviteterAndre prosjektrelaterte oppgaver relatert til styring av sikkerhet og tilgjengelighet på jernbanenØnskede kvalifikasjonerRelevant utdanning fra Universitet/Høgskole på bachelor-/masternivå innen tekniske fag eller sikkerhetsfagErfaring med RAMSRelevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningGode norsk og engelskkunnskaper, både muntlig og skriftligPersonlige egenskaperStrukturertAnalytiskFremdriftsorientertEvne til å jobbe selvstendig og å selv se og initiere oppgaverGode samarbeids og kommunikasjonsevnerHelhetstenkende og løsningsorientertVi legger vekt på lojalitet i forhold til Bane NORs etiske retningslinjer, og våre verdier som er åpen, respektfull, engasjert og nytenkendeVi tilbyrSpennende og utfordrende arbeidsoppgaverMuligheten til å bidra til forming og utvikling av et stort og sammensatt samferdselsprosjektGode utviklingsmuligheter i en organisasjon i vekstEt godt arbeidsmiljø med dyktige kolleger og fagmiljøerGode lønns-, pensjons og forsikringsvilkårPersonal billett med NSBs tog Adresse: Sandbukta – Moss – Såstad
Snarest
Vil du være med å bidra til fremtidens jernbane?Sørlandsbanen Vest har ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold av infrastrukturen på strekningen Stavanger - Kristiansand. Dette innebærer forvaltning av Bane NORS eiendommer, grunn, konstruksjoner og bygninger. Faggruppen Elkraft er en avdeling i Sørlandsbanen Vest med kjerneoppgaver bestående av drift og vedlikehold av infrastrukturen innen strømforsyning.Som energi-/kontaktledningsmontør skal du montere, vedlikeholde, reparere og sette elektriske anlegg i drift. Anleggene består av matestasjoner, overføringslinjer og kontaktledning for overføring av elektrisk kraft til togene. Du reiser også master, strekker ledninger og arbeider i høyden. Du må være villig til eventuelt å delta i avdelingens beredskapsvakt i turnus. Turnus vil som regel også innbefatte nattarbeid.Stasjoneringssted: BryneArbeidsoppgaverdrifts og vedlikeholdsoppgaver på KL-anlegg og lavspentinstallasjonerberedskap og feilrettingmindre fornyelses og investeringsoppgaverforebyggende vedlikeholdtverrfaglig samarbeid med øvrige faggrupper i Bane NOR og øvrige aktører i sektoren til enhver tid delegerte oppgaver gitt av nærmeste lederSøker må også være villig til å delta i andre drifts og vedlikeholdsoppdrag etter behov, samt innstilt på reisevirksomhet og turnusarbeid for natt og helgearbeidStillingen inngår i Bane NORs tverrfaglige beredskapsordning ved behov. Ansatte i beredskapsordningen må, ved utrykning, kunne møte på stasjoneringsstedet innen 60 minutter. Avhengig av Bane NORs behov kan det bli stilt krav om lokomotivførerutdanning. Fagarbeidere uten lokførerutdanning kan tilsettes i stillingen under forutsetning av at en forplikter seg til å ta lokomotivførerutdanning og består denne.Ønskede kvalifikasjonerfagbrev som kontaktledningsmontør evt fagbrev som energimontør m/kontaktledningskompetansefagbrev som lavspentmontør gr. L er ønskeligkjennskap til HMSførerkort klasse Bgodkjent hovedsikkerhetsvakt (HSV), eller være villig til å ta kurs for å bli godkjent. Yrkespsykologisk test vil bli gjennomført før tilsettinggodkjent som leder el sikkerhet, eller villig til å ta kurs for å bli godkjentgode norskkunnskaper, muntlig og skriftliggrunnleggende datakunnskaperdu må oppfylle kravene i helseforskriften. Helseundersøkelse vil bli foretatt før tilsettingPersonlige egenskapergod sikkerhets og risikoforståelsenøyaktig og påliteligforståelse for tverrfaglighet og samarbeid med andre faggrupperevne til å tenke helhetligopptatt av faglig oppdateringVi legger vekt på lojalitet til Bane NORs etiske regler og at du i tråd med våre verdier kjennetegnes som åpen, profesjonell og engasjert.Vi tilbyrspennende og utfordrende arbeidsoppgavergode utviklingsmuligheteret godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaer og fagmiljøerpersonalbilllett med NSBs toggode forsikrings og pensjonsordningerlønn etter gjeldende tariff Om du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles om reservasjon ikke tas til følge. Adresse: Bryne
Snarest Time

Lærlingeplasser i Bane NOR Lærlinger

Har du lyst til å være med på å ta et samfunnsansvar? Ønsker du å jobbe i en fremtidsrettet bedrift som står overfor spennende prosjekt i årene fremover? Da kan en lærlingplass i Bane NOR være noe for deg. Bane NOR er landets største lærlingvirksomhet innen jernbanefag. Hvert år tar vi inn lærlinger som har valgt utdanning innen bygg- og anleggsfag og elektrofag. Hos oss får du praktisert teorien, samtidig som du bidrar samfunnsnyttig fra første dag. Når tar vi inn lærlinger? Vi annonserer våre lærlingplasser på våre nettsider og i andre medier på nyåret hvert år. Hva kjennetegner en lærling i Bane NOR?Du er motivert, ansvarsbevisst og sikkerhetsbevisst. Du er engasjert, lærevillig og interessert i faget ditt. Du har en positiv holdning og høy arbeidsmoral. Hvem kan få lærlingplass? Opptakskravene for å bli tatt inn som lærling er:Signal-, elektro- og energimontørlærling (læretid: To og et halvt år)• VG 1 Elektrofag • VG 2 ElenergiBanemontørlærling (Læretid: To år)• VG 1 Bygg og anlegg • VG 2 i programområde Bygg og anleggsteknikk, fortrinnsvis Anleggsteknikk I tillegg til de formelle kravene vektlegger vi at du har lite fravær, gode karakterer og de rette personlige egenskapene. Det er også et krav at våre lærlinger består Statens jernbanetilsyns helseundersøkelse, som gjennomføres før lærlingplass tilbys. Lurer du på hva en signal-, elektro-, energi- eller banemontørlærling gjør? Les her. Hvorfor skal du velge oss? Som lærling i Bane NOR får du tett oppfølging av veilederne dine og du vil arbeide sammen med erfarne fagarbeidere. Du får opplæring lokalt og på Norsk jernbaneskole på Grorud i Oslo. Under hele læretiden vil du bli fulgt opp av Opplæringskontoret for jernbanesektoren. Opplæringskontoret har i oppgave å se til at opplæringen du får hos oss er i henhold til opplæringsloven. Som lærling i Bane NOR får du:• viktige og spennende samfunnsoppgaver• muligheter for faglig og personlig utvikling• ordnede arbeidsvilkår og godt arbeidsmiljø• tilgang til et allsidig velferdstilbud• årsbillett på NSBs tog JobbmuligheterVi ønsker oss kun de beste fagarbeiderne og ansetter der vi har behov. Når det lyses ut stillinger som fagarbeider kan du søke.
Antall lærlinger
20 (varierer)
Sted
Oslo
Les mer

Rekrutteringskalender

 • JAN 17
  2019
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 19
  2019
  3 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 20
  2019
  5 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JAN 21
  2019
  16 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Bane NOR

Adresse

Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo