Syversen har hatt et aldri så lite karrieresprang etter at hun i en alder av 26, og fullført traineeprogram i Bane NOR, ble tatt opp i Norges største infrastrukturprosjekt. Først som Geological Variation Controller, så som Site Manager, og nå nylig som TBM Deputy Construction Manager. Med den tittelen i behold er hun intet mindre enn ansvarlig leder for deler av Bane NORs Construction Team.

Og arbeidet? Det går ut på å bygge den 20 km lange tunnelen mellom Oslo og Ski - Nordens lengste jernbanetunnel pr. dags dato.

ITA deler årlig ut prisen til personer som gjør et fremragende bidrag for tunnel- og undergrunnindustrien, og det er ikke uten grunn at den flittige Bane NOR-ansatte har blitt anbefalt til prisen. Prosjektleder for TBM i Follobaneprosjektet, Anne Kathrine Kalager, som blant andre står bak anbefalingen til ITA, trekker frem Syversen som en sterk motivator og en god team-builder.

«Hun er alltid positiv og ivrig etter å tre inn i nye ting. Hennes profesjonelle og sosiale bidrag er av stor betydning ikke bare for prosjektet, men også for den norske tunnelindustrien».

Den unge nominerte har ikke bare markert seg i jobben. Hun er nemlig også aktiv i tunnelindustrien på fritiden og leder en gruppe i Norsk Forening for Fjellsprengingsteknikk. Organisasjonen er helt klar i sitt budskap på hvorfor de har anbefalt henne til ITA:

«Fredrikke er den perfekte representanten for et engasjement utvist av unge profesjonelle. Hennes villighet til å møte utfordringer, evne til å balansere synspunkter av både «early adopters» og andre som er mer skeptisk, er viktig for å sikre en balansert utvikling med sterk støtte i markedet».

Vi i Follobaneprosjektet ønsker det engasjerte og blide tunneltalentet lykke til!