<  
>  

Gol kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Gol er både en kommune og et tettsted i Buskerud. Mot nord og øst grenser den til to kommuner i Oppland Nord-Aurdal i nord, og Sør-Aurdal i øst, i sør til Nes, og i vest til Ål og Hemsedal. Gol stavkirke en stavkirke fra middelalderen som nå står på Norsk Folkemuseum i Oslo. Middelalderparken med blant annet en kopi av Gol stavkirke er i kommunen. Alpinanlegg med snøkanoner er også å finne. Med Gol stasjon er stedet tilknyttet Bergensbanen. Som knutepunkt mellom øst og vest er Gol et attraktivt reisemål og et geografisk gunstig etableringssted for ulike typer virksomheter. Kommunen har en stor og veletablert reiselivsnæring og ligger i toppen på lista over varehandel og nyetableringer pr. innbygger. Kommunen har et utviklet fagmiljø for kunnskapsbasert næringsliv. Offentlig tjenesteyting, næringsmiddelindustri og bygg og anleggsvirksomhet er andre og store næringer. Befolkning 4 474 (2008)
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Gol kommune

Gol Helsetun er ein sjukheim med totalt 32 plassar for kort- og langtidsplass. Vi har eit trivelig, ungt og dynamisk
31.12.2020 Gol
Avdelinga gir tenester til personar med utviklingshemming som bur i sin eigen bustad og til familiar som treng avlastning. Eininga
31.12.2020 Gol
Helsehjelp i heimen er ei døgnkontinuerleg teneste som ytes til personar som bur heime og har behov for nødvendig helsehjelp.Vi
31.12.2020 Gol
Her kan du vise interesse for stillingar i Gol kommune, men som hovudregel blir alle stillingar lyst ut med eigen
31.12.2020 Gol
Gol barnehage er ein overordna organisering for alle dei kommunale barnehagane i Gol kommune som omfattar barnehagane Breidokk med avdeling
31.12.2020 Gol

Registrer deg i CV-database!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Facta om Gol kommune