<  
>  

Hadsel kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Hadsel er en kommune i Nordland fylke. Den er det sørligste kommunen i Vesterålen. Den grenser i nord og øst mot Sortland, i sørøst mot Lødingen, og i sør mot Vågan. Kommunen er spredt over fire store øyer, noe som er gjengitt i kommunevåpenet. Hadseløya, Hinnøya, Langøya og Austvågøy, og mange mindre som f.eks. Børøya. Omtrent 70% av befolkningen bor på Hadseløya. Hadseløya, Børøya og Langøya er knyttet sammen med to bruer. Stokmarknes på Hadseløya er kommunens administrasjons- sentrum, og største tettsted, mens Melbu er det andre større tettstedet i kommunen. Stokmarknes fikk bystatus i år 2000. Byen er hurtigrutas hjemsted, og ved hurtigrutekaia ligger Hurtigrute- museet. I tilknytning til museet ligger den gamle hurtigruta MS «Finnmarken» på land og utgjør et karakteristisk landemerke. Befolkning 7 960 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Hadsel kommune

Om stilligenHadsel kommune, Teknisk sektor har 1 ledig fast 100% stilling driftsingeniør med tiltredelse snarest mulig.Driftsingeniør vil få ansvar for utvikling og gjennomføring av ulike typer prosjekter innen Kommunaltekniskområdet. Dette innebærer planlegging, prosjektering løpende styring av kvalitet, fremdrift og økonomi, saksbehandling. Stillingen innebærer også rådgivning og kontakt med interne og eksterne aktører og innbyggere.Sentrale arbeidsoppgaverProsjektledelse / byggeledelseSaksbehandling innen kommunaltekniske oppgaverUtarbeidelse av anbud og konkurranser basert på NS3420, NS 8405, 8406, 8407.Oppfølging av økonomi og fremdrift i prosjekter, HMS og internkontroll.Kontroll av as-built dokumentasjonOppfølging driftskontrakterAdministrative oppgaverKrav til kompetanse3- årig relevant utdanning fra høgskole/universitetFørerkort klasse B.Ønskede kvalifikasjonerDet er ønskelig med erfaring og kompetanse innenfor prosjektledelse/prosjektstyringErfaring med Gemini Terreng eller andre prosjekteringsverktøyErfaring med innmåling, tegning, masseberegning, prosjektering/dokumentasjonBakgrunn fra entreprenør-, og/eller rådgivende ingeniørvirksomhet.NS 8405, 8406, 8407 og kjennskap til offentlige anskaffelserGod evne til samarbeid og muntlig/skriftlig framstilling vil bli vektlagt.Vi tilbyrGode arbeidsforhold og hyggelige kolleger. Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger. Hadsel kommune er en IA- bedrift. En utviklingsorientert organisasjon. Lønn etter avtale.AnsettelseTilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.Du må oppgi minimum to referanser (navn og kontaktinformasjon) i kompetanseregistreringen. Tekniske etat har som mål å gjenspeile samfunnet rundt seg i så stor grad som mulig, derfor oppfordres kvinner og kandidater med flerkulturell bakgrunn til å søke.IntervjuSøkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved Intervju /frammøte.OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.SpråkkunnskaperDet stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2.Søknad sendesAlle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no Adresse: Teknisk sektor
07.06.2020 Hadsel
UNG + GAMMEL = GLAD SOMMEREr du mellom 15 og 17 år?Hadsel kommune og Nordland fylkeskommune har et samarbeidsprosjekt hvor målet er å gi ungdom mellom 15 og 17 år arbeid på sykehjem eller heldøgns bemannede omsorgsboliger.Om stillingenUtføre arbeidsoppgave for å gi de eldre ekstra livskvalitet i sommer, som for eksempel:Lese aviserGå tur sammenSnakke sammenBallspill og trimAndre aktiviteterVi søker etter ungdom som:Er mellom 15 og 17 årØnsker å bli kjent med omsorgsyrketLiker å omgås eldre og kunne bidra med sosiale aktiviteterVi kan tilby deg:Opplæring/veiledningArbeid i tre ukerLønn etter tariffavtalerTjenestested: Stokmarknes sykehjem, Thodebo omsorgsboliger, Riarhaugen bosenter eller Innlandet alderssenterFortrinnsvis varer prosjektet fra 22. juni til 14. august Vi ber om at du opplyser i søknaden hvilken periode du kan jobbe.SpråkkunnskaperDet stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved språkprøvebevis minimum bestått nivå B2 eller trinn 3 ved et universitet.OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.AnsettelseTilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk.Søknad sendesAlle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no Adresse: Sektor helse - omsorg
07.06.2020 Hadsel
IngressHadsel kommune v/ flyktningetjenesten jobber aktivt med utvikling og prosjektarbeid relatert til bosetting- og integrering. I den forbindelse søker vi nå:Prosjektkoordinator - 100% Varighet: 1 år fra 1 august, med mulighet for forlengelseOm stillingenSom prosjektkoordinator vil du samarbeide med enhetsleder om administrative oppgaver knyttet til prosjekter i regi av flyktningetjenesten, eller hvor flyktningetjenesten er involvert.Prosjektkoordinator vil ha en sentral rolle i prosjektet Jobbsjansen.Flyktningtjenesten har prosjektledelse på femte året på Jobbsjansen. Kommunen kan vise til gode resultater forhenværende år, hvor prosjektet har hatt fokus på kvalifiseringsløp for hjemmeværende innvandrerkvinner. Prosjektmodellen følger kommunens introduksjonsmodell og deltakere i jobbsjansen går på språkopplæring ved voksenopplæringen på Melbu. Praksis og oppfølging jf. deltakers karriereplan skjer i samarbeid med vår samarbeidspartner Hadsel ASVO, NAV, Karrieresenteret og voksenopplæringen. Se link for nærmere informasjon: "Jobbsjansen"Sentrale arbeidsoppgaverSamarbeide med leder administrativt på prosjektene Rapportere på prosjekt Følge opp deltakere i Jobbjsansen jf. prosjektbeskrivelse Koordinere samarbeid i arbeidsgrupper og styringsgrupper med involverte prosjektpartnere Delta på samlinger og seminarer relatert til prosjektarbeidet Hovedansvaret for planlegging av undervisningsfrie perioder Ansvar for temamøter en gang i ukaStillingen rapporterer til nærmeste overordnede som er enhetsleder. Arbeidssted: Flyktningetjenestens kontorer v/ rådhuset på StokmarknesVi søker en person som:Ønsker å jobbe med mennesker fra forskjellige land og ulike kulturerHar erfaring fra prosjektrelatert arbeidEr løsningsfokusert og strukturert og som har evnen til å ta initiativHar sterk skriftlig og muntlig fremstillingsevneEr fleksibel og har evne til å jobbe selvstendig og i grupperHar respekt, tålmodighet og tydelighet i kommunikasjonenEr imøtekommende og har en positiv holdningForholder seg lojalt til felles verdier, beslutninger, prosedyrer og faglige standarderVi legger stor vekt på personlig egnethetKrav til kompetanseRelevant utdanning på høyskole/universitetsnivåGode samarbeidsegenskaperSterk skriftlig og muntlig fremstillingsevneEvne til å jobbe selvstendig og i teamFørerkort klasse BVi tilbyrEt godt arbeidsmiljø med dyktige kollegaerArbeid i en IA-bedriftLønn etter hovedtariffavtalen i kommunene Flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement Vi kan være behjelpelig med bolig og barnehageplassAnsettelseTilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.Du må oppgi kontaktinformasjon til to referanser.IntervjuSøkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.Søknad sendesAlle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no Adresse: Flyktningetjenesten
10.06.2020 Hadsel
Om stillingenStillingen som miljørådgiver er en nyopprettet stilling som er gjort med basis i at kommunen har vedtatt ny klima- og energiplan. Stillingens innhold er i stor grad definert i planen, og kan også endres over tid basert på behov for nye tiltak. Hadsel har med dette planvedtaket fått på plass en ambisiøs klima- og energiplan som du vil få et hovedansvar for å følge opp i tett samspill med kommune, næringsliv og innbyggere. Du blir kommunens spydspiss innen arbeidet med å gjøre Hadsel til en foregangskommune for arbeidet med klimagassutslipp, og er derfor plassert i kommunedirektørens egen avdeling for plan og utvikling.Stillingen er ledig for tiltredelse snarest, med forbehold om endelige vedtatt finansieringVi søkerHadsel kommune søker en miljørådgiver som:Er samfunnsengasjert og som vil videreutvikle lokalsamfunnetEr bekvem med en synlig rolle i lokalsamfunnet, og pådriverrollen som miljørådgiverHar god relasjonskompetanse og gode samarbeids- og kommunikasjonsferdigheterEr strukturert og behersker dataverktøy for innsamling og tilgjengeliggjøring av større informasjonsmengderEr utviklingsorientert og kan løfte kommunens klima- og energiarbeid videre i årene fremoverVi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnivå.KvalifikasjonerHøyere utdanning, primært bachelor. Gjerne innen økonomi, matematikk, eller lignende fagGodt utviklet økonomi- eller tallforståelseGod erfaring med bruk av IT-verktøyArbeidserfaring fra offentlig virksomhet med erfaring fra samspillet politikk/administrasjon er ønskeligPersonlige egenskaperGode kommunikasjons- og samarbeidsevnerGodt humørFaglig engasjement for klima og energiFleksibel, endringsvillig og løsningsorientertSelvstendig, systematisk og fremdriftsorientert med høy arbeidskapasitetPersonlig egnethet vektleggesVi tilbyrSpennende og varierte arbeidsoppgaver der du kan bidra til å løse klimakrisenDeltakelse i viktig utviklingsarbeid i kommunenGodt arbeidsmiljø med engasjerte kollegerKonkurransedyktige betingelserGode pensjons- og forsikringsordningerEtterutdanning etter avtaleIA-avtale og bedriftshelsetjenesterFlyttegodtgjørelse etter kommunens reglementSpråkkunnskaperDet stilles krav til norskkunnskaper, skriftlig og muntlig, ved ansettelse. Dersom det kan trekkes i tvil om søkere har de nødvendige norskkunnskaper, skal vedkommende kunne dokumentere sin kunnskap ved gjennomført språktest 3 før evt. ansettelse.IntervjuSøkere må være forberedt på å stille til intervju. Ta med originale dokumenter, attester og identifikasjon ved intervju/frammøte.OffentlighetOpplysninger om søker kan bli gjort offentlige selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlista, jamfør Offentlighetslovens § 25.AnsettelseTilsettingen skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaleverk. Lønn etter avtale i forhold til utdanning og praksis.Søknad sendesAlle som søker må levere fullstendig søknad og registrere all utdanning og arbeidserfaring i søknadsskjema. Søknader sendes via den elektroniske søknadsskjema knyttet til aktuell stilling - se "ledige stillinger" www.hadsel.kommune.no Ved innsending av elektronisk søknad vil du få en bekreftelse på at søknaden din er mottatt på din e-postadresse. Om du ikke mottar slik bekreftelse innen kort tid er søknaden ikke mottatt.Er du intern søker? Er du fast eller midlertidig ansatt, eller har arbeidet i Hadsel kommune etter oktober 2012 skal du ikke opprette ny bruker, men klikk "glemt passord" når du logger på for å skrive søknad. Bruk den e-postadresse og mobilnummer du er registrert med i kommunens personalsystem. Ved behov for hjelp, ta kontakt med personalavdelingen for å registrere/endre din e-postadresse/mobilnummer. Dersom du har behov for hjelp/veiledning i søknadsprosessen kan du kontakte oss på e-post til: personal@hadsel.kommune.no Adresse: Hadsel rådhus, sentraladministrasjonen
21.06.2020 Hadsel

Rekrutteringskalender

 • JUN 07
  2020
  2 STILLINGER UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)
 • JUN 10
  2020
  1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

 • Opprett en profesjonell kandidatprofil
 • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
 • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Hadsel kommune