Halden kommune

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor
Halden er en by og storkommune i Østfold. Storkommunen Halden grenser til Rakkestad i nord, Aremark i øst, til Sverige i sør, øst og vest og til Sarpsborg i vest. Berg og Idd er typiske landbruksområder, mens Halden er Norges eldste industriby. Ladestedet Halden vokste fram på femtenhundretallet som utskipningshavn for trelast til Holland og England. Etter å ha motstått flere svenske angrep ble stedet tilkjent kjøpstads- privilegier og døpt Fredrikshald i 1665. I 1718 falt Karl XII under beleiringen av Fredriksten festning, noe som bidro til å avslutte den store nordiske krig. Fra 1814 til 1905 var Fredrikshald det kommersielle sentrum for et stort omland både i Norge og Sverige. I 1813 ble Bomuldspinneriet grunnlagt i Tistedalen, den første mekaniske industribedriften i Norge. Saugbrugsforeningen, i dag Norske Skog Saugbrugs, ble etablert som treforedlingsbedrift i Halden fra 1859. Langs Iddefjorden ble det tatt ut Iddefjordsgranitt i en rekke stenbrudd. Halden har fra 1892 til 1998 hatt ialt 17 skofabrikker. Idag holder bl.a. Nexans til her. Haldenreaktoren er en av to atomreaktorer på norsk jord, og er tilknyttet Haldenprosjektet. Befolkning 28 188 (2008)
Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Halden kommune

Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Ved Halden Brannvesen er det ledig ett antall stillinger i 100 % som brannkonstabelStillingens arbeidsområder/oppgaver:Utføre de arbeidsoppgaver som er tillagt brannvesenet i følge Brann- og eksplosjonsvernlovens bestemmelser, samt de arbeidsoppgaver som følger av kommunens bestemmelser. Bidra som instruktør på kurs ved behov. Andre arbeidsoppgaver relatert til forebyggende kampanjer/satsningsområder og beredskapsmessig brannvern, og de oppgaver som brannsjefen måtte tillegge stillingene.Kvalifikasjonskrav:Fullført og bestått videregående utdanning.Minimum to år relevant arbeidserfaring.Førerkort klasse CE, samt båtførerbevis.Førerkort klasse B i minimum 2 år.God fysikk og helse.Svømmedyktig.Generell IT kompetanse, samt beherske norsk muntlig og skriftlig.Samarbeidsevne, ærlighet, lojalitet og skikkethet for stillingen.God evne til å arbeide selvstendig så vel som i gruppe, samt evne og vilje til samarbeid og løsning av oppgaver på tvers av brannvesenets avdelinger.Ha et avklart forhold til førstegangstjeneste.Personlige egenskaper og ønskede kvalifikasjoner:Brann -- og redningsteknisk utdanning og praksis.Lokalkunnskap.Kompetansebevis kode 160 for utrykningskjøring.Relevant fagbrev/yrkespraksis.Vi har behov for kompetanse fra flere ulike fagfelt, og det vil legges stor vekt på personlig egnethet ved tiltredelse.Annen nødvendig kompetansekrav for stillingen i henhold til kommunens og virksomhetens behov vil pålagt gjennomført. Søkere som gis tilbud om ansettelse, og som ikke har førerkort klasse CE, må anskaffe og bekoste dette for egen regning innen seks måneder. Det samme gjelder Båtførerbevis.Brannvesenet dekker kode 160. Med bakgrunn i kommunens brannordning, og fordi stillingen inngår i brannvesenets totalberedskap, stilles det krav om bosted maksimalt 20 minutter fra Halden sentrum eller bosted i brannvesenets slukkeområde. (Halden og Aremark kommune). Stillingene vil i utgangspunktet være på dagtid, men ansatte vil etter tjenstlige behov bli flyttet inn på vaktturnus. Tidspunkt for dette vil variere.Tilfredsstillende helse med dokumentert legeattest samt tilfredsstillende vandelsattest, jf. brann- og eksplosjonsvernlovens § 18, må fremvises før ansettelse.Aktuelle søkere vil bli innkalt til teoretiske, praktiske, fysiske og psykiske tester etter gjeldende regler i Halden brannvesen. Etter denne dagen blir det plukket ut kandidater som skal videre til et intervju.Tiltredelse etter avtale.Det er et mål å øke antall kvinner i brannvesenet. Kvinner oppfordres derfor spesielt til å søke.Ansettelse skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtale.Generelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Ole Christian Torgalsbøen, Mobil +47 97022221, Epost: ole.christian.torgalsboen@halden.kommune.no
16.12.2019 Halden
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :VIL DU BLI MED OSS INN I EN SPENNENDE FREMTID?Solheim senter er organisert under enhet sykehjem. Enhet sykehjem består av 3 sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter, Iddebo Sykehjem og Solheim senter.Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med flotte kollegaer.Vi ønsker å styrke vår enhet med vernepleier som bidrar i utviklingen for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Sykehjemmene i Halden satser på høy faglig kompetanse og god kvalitet på tjenestetilbudet. Vi ønsker å ha fokus på et godt og utviklende arbeidsmiljø.Solheim Senter har 46 plasser tilrettelagt for personer med demens, fordelt på 5 avdelinger. Sykehjemmet åpnet i 2008. Det er moderne utformet med små avdelinger, og ligger i flotte omgivelser, med egne sansehager. 4 enheter har 10 senger hver, 1 enhet har 6 senger.Solheim senter er et kompetansesenter innen demens. Egen sykehjemslege tilgjengelig daglig. Det er også et dagsenter for personer med demens på senteretVi har følgende stilling ledig for vernepleier:80% vernepleier avd EFor ytterligere informasjon kontakt avdelingsleder Trine Bang mobil 916 55 504 trine.bang@halden.kommune.noVi tilbyr:Fast stillingØnsketurnusLønnskompensasjon for etter og videreutdanningMulighet for videreutdanningTillegg på 10.000. - på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for vernepleier/sykepleierVi søker:Autorisert vernepleier, gjerne med etter og videreutdanningFaglig engasjement og god evne l samarbeidGode bidragsytere i et positivt arbeidsmiljø-Personlig egnethet vektleggesFor mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmesidehttps://www.halden.kommune.no/helseogomsorg/sykehjem/Sider/side.aspxGenerelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Trine Bang, Tlf: +47 91655504, Mobil +47 91655504, Epost: trine.bang@halden.kommune.no
18.12.2019 Halden
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :VIL DU BLI MED OSS INN I EN SPENNENDE FREMTID?Solheim senter er organisert under enhet sykehjem. Enhet sykehjem består av 3 sykehjem, Bergheim bo og aktivitetssenter, Iddebo Sykehjem og Solheim senter.Vi satser i stor grad på kompetanse, myndiggjorte medarbeidere og et godt arbeidsmiljø. Vi ønsker oss fornøyde medarbeidere som kan bruke å utvikle sin kompetanse sammen med flotte kollegaer.Vi ønsker å styrke vår enhet med flere sykepleiere, gjerne spesialsykepleiere som bidrar i utviklingen for å møte dagens og fremtidens utfordringer. Sykehjemmene i Halden satser på høy faglig kompetanse og god kvalitet på tjenestetilbudet. Vi ønsker å ha fokus på et godt og utviklende arbeidsmiljø.Solheim Senter har 46 plasser tilrettelagt for personer med demens, fordelt på 5 avdelinger. Sykehjemmet åpnet i 2008. Det er moderne utformet med små avdelinger, og ligger i flotte omgivelser, med egne sansehager. 4 enheter har 10 senger hver, 1 enhet har 6 senger.Solheim senter er et kompetansesenter innen demens. Egen sykehjemslege tilgjengelig daglig. Det er også et dagsenter for personer med demens på senteret.Vi har følgende stillinger ledige for sykepleiere:100% sykepleier avd D100% sykepleier avd B20% helg stilling sykepleier avd BFor ytterligere informasjon kontakt avdelingsleder Trine Bang mobil 916 55 504 trine.bang@halden.kommune.noVi tilbyr:- Faste stillingerØnsketurnusLønnskompensasjon for etter og videreutdanningMulighet for videreutdanning- Tillegg på 10.000. - på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for vernepleier/sykepleierVi søker:Autoriserte sykepleiere gjerne med etter og videreutdanningFaglig engasjement og god evne l samarbeidGode bidragsytere i et positivt arbeidsmiljøPersonlig egnethet vektleggesFor mer opplysninger om Enhet Sykehjem se kommunens hjemmesidehttps://www.halden.kommune.no/helseogomsorg/sykehjem/Sider/side.aspxGenerelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattesten skal ikke vedlegges søknaden.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Trine Bang, Tlf: +47 91655504, Mobil +47 91655504, Epost: trine.bang@halden.kommune.no
18.12.2019 Halden
Tilkallingsvikar ved kommunale barnehager.Beskrivelse av arbeidssted:Halden kommune har 6 kommunale barnehager. Barnehagen er fylt med lekne, kreative barn og voksne. Barnehagens erfarne og rause personale er opptatt av å skape gode relasjoner og samspill og å være en lærende organisasjon.Barnehagene i Halden kommune er helsefremmende barnehager med fokus på å skape en god, sunn og aktiv barndom for våre barn. Alle våre ansatte er kurset i Trygghetssirkelen (COS) og arbeider aktivt for å implementerer den i samtaler rundt lek og relasjoner i barnehagene. Alle nytilsatte kurses i COS i løpet av første ansettelses år.Vi vektlegger et godt, nært foreldresamarbeid og vi forventer du er en bidragsyter videre i dette arbeid.Vi arbeider på tvers av barnehagene som et stort team og støtter hverandre i å finne gode løsninger i hverdagen for barn, barnehagen og personalet på ulike nivå i systemet.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Du vil i samarbeid med barnehagenes personale ta del i å skape en trygg, forutsigbar og morsom hverdag for våre små.Ønskede kvalifikasjoner og utdanning:Utdanning som Barne- og ungdomsarbeider er ønskelig men relevant erfaring eller utdanning kan kompensere for dette.Personlige egenskaperDu har gode samarbeidsevner, er raus og løsningsorientertDu er imøtekommende og serviceinnstiltDu er kreativ og evne til å bruk denne kunnskap sammen med barnaDu liker å leke og er ikke er redd for å by på deg selvPersonlig egnethet vil vektleggesGenerelle betingelser:Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.Stillingen lønnes i henhold til hovedtariffavtalen.Det gis avansementstillegg for relevant tilleggsutdanning.Halden kommune har pensjonsordning med 2 % pliktig innskudd.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Mette Jæger, Tlf: +47 48894395, Epost: mette.jaeger@halden.kommune.no
18.12.2019 Halden
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Tilkallingsvikarer søkes til enhet Bo og miljøarbeidertjeneste - Vernepleiere/Hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Vil være en viktig del av det faglige arbeidet i boligenBidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersoneneGi tjenester etter gjeldene arbeidsinstruks og vedtak..Sørge for fortløpende dokumentasjonHolde seg faglig oppdatert og motta veiledning / opplæring ved behovØnskede kvalifikasjoner og utdanning:Helsefaglig utdanning på høyskolenivå (til stillinger der dette er et krav)ellers er det ønskelig med helsefaglig utdanning på videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning. Stillingene vil egne seg for studenter ved helsefaglig utdanning (vpl, spl m.m)God skriftlig og muntlig fremstillingsevneØnskelig med erfaring fra arbeid med utviklingshemmede og/eller andre funksjonshemninger.Sertifikat på bil, må kunne kjøre med manuelt girPersonlige egenskaper:Evne til å tenke helhetlig, fokus på løsninger og kunne jobbe systematiskPositiv til å delta i aktiviteter sammen med bruker, være kreativ i forhold til detteGode samarbeidsevner og like å jobbe i teamLojalitet i forhold til prosedyrer og planer rundt brukerneErfaring med individuell plan og Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 er ønskelig men ikke nødvendigPositiv til å motta veiledning og faglig oppdateringer av leder og andre kollegaerPersonlige egnethet vektlegges.Generelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Gyldig politiattest må framvises før tilsettingSøknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad
31.12.2019
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Vi søker etter sykepleiere/hjelpepleiere/helsefagarbeidere/studenter som ønsker å jobbe i helgene. Vi har flere ledige stillinger, både 2 hver og 3 hver helg.Beskrivelse av arbeidssted:Enhet sykehjem består av 3 institusjoner;Solheim senter, et sykehjem tilrettelagt for personer med demens totalt 46 plasserIddebo sykehjem, består av en korttidsavdeling og en langtidsavdeling totalt 40 plasserBergheim bo og aktivitetssenter et sykehjem tilrettelagt for personer med demens totalt 96 plasser.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Daglig oppfølging av våre pasienterBidra til at tjenesteutøvelsen er i tråd med gjeldende lov og forskrift i samarbeid med fagpersoneneSørge for fortløpende dokumentasjonØnskede kvalifikasjoner og utdanning:Helsefaglig utdanning på høyskolenivå og videregående nivå. Søkere med relevant praksis kan komme i betraktning. Stillingene vil egne seg for studenter/elever ved helsefaglig utdanningGod skriftlig og muntlig fremstillingsevnePersonlige egenskaper:Faglig dyktig og engasjert.Evne til å arbeide selvstendig og strukturertGode samarbeidsevner, motiverende, løsningsorientert og fleksibelHøy grad av stabilitet og kontinuitetPositiv, serviceinnstilt og imøtekommendePersonlig egnethet vil vektleggesVi tilbyr:Konkurransedyktig lønnSpennende arbeidsoppgaver, mange varierende utfordringer knyttet til mennesker med ulike bistandsbehovDyktige kollegaer som tar godt imot deg og lære deg oppOpplæringspakkeForutsigbar turnus, dag, kveld og natt, fortrinnsvis arbeid 2. hver helgHøres dette interessant ut? Da er du velkommen som søker i enhet sykehjem! Skriv hvor i enhet sykehjem du ønsker å jobbe hvis det er slik at du har et ønske.Lønn etter gjeldende tariffPliktig medlemskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2 %Generelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Det er krav om tilfredsstillende politiattest ved tilsetting. Politiattest skal ikke vedlegges søknaden.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.Søknadsfrist 31.12.2019For ytterligere informasjon om stillingene kan følgende personer kontaktes:Avdelingsleder ved Iddebo sykehjem, Anne Gerd Mathisen tlf:977 46 966. anne.gerd.mathisen@halden.kommune.noAvdelingsleder ved Solheim senter: Trine Bang. Tlf: 916 55 504. trine.bang@halden.kommune.noAvdelingsleder ved Bergheim bo og aktivitetssenter: Anita Hammerstad tlf: 908 90 698. anita.hammerstad@halden.kommune.noEnhetsleder Anniken Nilsen tlf 412 72 441. anniken.nilsen@halden.kommune.noLink til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anita Hammerstad, Mobil +47 908 90 698 , Epost: anita.hammerstad@halden.kommune.no
31.12.2019 Halden
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :Halden kommune skal nå ansette ny demenskoordinator. Stillingen er en viktig ressurs i utviklingen av vårt demensarbeid. Demenskoordinatoren skal fungere som bindeledd mellom personer med demens, deres pårørende og ulike deler av hjelpeapparatet. Stillingen er sektorovergripende og vil være et lavterskeltilbud. Halden kommune har flere institusjoner, dagtilbud og hjemmesykepleie for personer med demens.Ønsker du å jobbe i et aktivt og spennende miljø? Er du god på å samarbeid, en som tar initiativ og yter det lille ekstra? Er du positiv, fleksibel, løsningsorientert og arbeider selvstendig. Da bør du søke jobb hos oss.Beskrivelse av arbeidssted:Demenskoordinatoren vil være organisert i Enhet sykehjem med base på Solheim senter. Mye av arbeidet vil være oppsøkende virksomhet med et utstrakt samarbeid med andre deler av helse- og omsorgstjenesten, demensomsorgen, samt Demensforeningen i Halden. Demenskoordinatoren bør også opprettholde kontakten med Demensnettverket i Østfold.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Koordinering og utvikling av kommunens demensarbeid i tråd med gjeldende lovverk, planer og føringerBistå kommunens innbyggere og kommunens fagpersonell med råd, veiledning og undervisning innen området demensTverrfaglig samarbeid med ansatte innen helse- og omsorgsektoren både i kommune- og spesialisthelsetjenestenDemensutredning i samarbeid med fastleger og sykehjemsleger, samt bidra til å etablere et nettverk av ressurspersoner som bidrar ved utredning og oppfølgingBidra til at personer med demens får hensiktsmessige og relevante tilbud i tiltakskjeden -- til rett tidKoordinere pårørendeskoleSamtaler individuelt eller i grupperHjemmebesøk med kartlegging og vurderingOpprettholde et godt og tett samarbeid med Demensforeningen i HaldenKrav til kvalifikasjoner og utdanning:Stillingen krever utdanning på høgskolenivå innen helse- og sosialfag, alternativt annen relevant utdanning.Søkeren bør ha bred erfaring fra tilsvarende stilling og god innsikt i kommunal- og omsorgstjenester.Det kreves god fagkompetanse innen demens.Personlige egenskaper:Gode samarbeidsevnerGod skriftlig og muntlig framstillingsevneSelvstendig, strukturert og med fremdrifts- og gjennomføringsevneLøsningsorientert og engasjertPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Generelle betingelser:Pliktig medlemskap i Halden kommunale pensjonskasse med 2 %. Lønn etter kompetanse og kvalifikasjonerSøknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her". Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter. Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25. Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere.Kontaktpersoner Enhetsleder Anniken Nilsen (Telefon: 41272441) og avdelingsleder Anette Woldheim Hansen (Telefon: 47693620)Link til søknadsskjema: Send søknad For mer informasjon kontakt: , Anniken Nilsen, Mobil +47 41272441, Epost: anniken.nilsen@halden.kommune.no
31.12.2019 Halden
Org.nr.: Stillingsident: Presentasjon av stillingen :100 % fast stilling som fagsykepleier med arbeid hver 3. helgVi søker etter deg som har vilje til å tilegne deg fagkunnskap og evne til å dele denne med andre. Du liker å veilede og er en dyktig formidler av kunnskapsbasert praksis. Samtidig er du trygg og sikker i ditt møte med pasienter i ulike stadier av sine sykdomsforløp.Stillingen er i hovedsak knyttet opp mot våre 6 lindrende senger, men du skal også bidra faglig inn mot korttidspasienter i avdelingen.Beskrivelse av arbeidssted:4.avdeling er opprinnelig en avdeling med 6 lindrende og 18 langtidsplasser. I løpet av mars 2020 vil vi flytte våre lindrende senger inn i midlertidige lokaler. Her vil vi også måtte ta hånd om korttidspasienter. Høsten 2021 skal vi flytte tilbake til Helsehuset i nyoppussede lokaler, da med 6 lindrende og 10 korttidssenger.Helsehuset står foran mange spennende endringer framover. Helsehuset skal innen 2022 bygges om for å omfatte en rekke helsetjenester i nye tilpassede lokaler. Som medarbeider her vil du ha mulighet til å påvirke utforming av avdeling og pasienttilbud.Stillingens arbeidsområder/oppgaver:Som fagansvarlig sykepleier vil din rolle være å bidra til å sikre et faglig godt tilbud til alle våre pasienter. Du har det overordnede ansvar for å koordinere pleie og tjenester til de lindrende pasientene. Du bidrar aktivt inn med din kunnskap og praksis når det er nødvendig. Du ser til at barn som pårørende blir ivaretatt og sikrer at pasienter i livets siste dager får god pleie og omsorg i tett samarbeid med lege, pleiere og pårørende. Det forventes at du har et aktivt samarbeid med nettverk og samarbeidspartnere som kan bidra inn mot vår pasientgruppe. Det vil i mange tilfeller være naturlig å delegere/fordele oppgaver og kontakt til dine medarbeidere.Ellers i avdelingen vil koordinering og gjennomføring av internundervisning være en viktig oppgave. Eksempler på dette kan være nødvendige sertifiseringer, prosedyrer knyttet opp mot spesifikke pasienter, områder hvor praksis er i endring m.m. Fagansvarlig sykepleier har oversikt over hvem som har deltatt på undervisning og hvem som bør delta. Dette i tett samarbeid med avdelingsleder og stedfortreder. Du leder kvalitetsmøter og bistår ressursgruppene med å finne fram nødvendig kunnskap.Avdelingen har mange dyktige ressurspersoner som gjerne holder undervisning og veileder så du har flere å spille på når du lager din undervisningsplan. Vi er opptatt av at det er de små daglige påminnelsene og veiledningssituasjonene som virkelig monner når det gjelder å mestre og bli dyktig i faget og trygge pasientene.Kvalifikasjoner og utdanning:Autorisasjon som sykepleier.Videreutdanning innen kreftomsorg/lindrende behandling vil tillegges vekt.Enda viktigere er din evne til å ta initiativ til og arbeide selvstendig innenfor følgende områder:Kvalitetsarbeid og fagutvikling.Veiledning og undervisning.Allsidig sykepleiepraksis- spesialisthelsetjeneste/kommune.Du bygger nettverk- sikrer at kvalitet og kompetanse spres i avdelingen.Personlige egenskaper:Du vil bli en nøkkelperson for å sikre at lindrende enhet leverer gode tjenester til sine pasienter i en urolig flytteprosess. Det er viktig for oss at du som påtar deg oppgaven engasjerer deg og motiverer dine kolleger til å gjøre en god jobb i en krevende periode.Vi søker altså deg som har gode samarbeidsevner og kan veksle mellom ulike arbeidsoppgaver. Du er forberedt på dager med høyt arbeidstempo og krevende arbeidssituasjoner. Du er lojal mot det som blir bestemt og jobber i et mulighetsperspektiv innenfor de rammene som er gitt.Vi forventer, i tråd med Halden kommunes verdier: Åpenhet, tillit, respekt og redelighet.Vi kan tilby:Utfordrende og spennende arbeidsoppgaverTverrfaglig miljø og nettverk. Herunder kreftkoordinator på huset, samarbeid med senter for lindrende behandling ved SØK. Avdelingen har egen sykehjemslege.Vi har fokus på positivt læringsmiljø og kvalitetsarbeid.Hyggelige og støttende kolleger.Dagtid med 3.hver helg.Lønnskompensasjon for etter- og videreutdanning.Tillegg på 10.000. - på topp av garantilønn i henhold til kommunens rekrutteringsstrategi for vernepleier/sykepleierFirmarabatt ved treningssenter.Generelle betingelser:Pliktig medlemsskap i offentlig tjenestepensjonsordning med 2%.Lønn ihht lov og avtaleverkDet vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven.Søknad sendes:Søknad med CV sendes elektronisk via knappen "Søk her".Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Halden kommunes servicesenter.Attester og vitnemål må medbringes ved evt. intervju.Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette - jfr. Offentleglova §25.Som søker til en offentlig stilling har også du krav på å få tilgang til utvidet søkerliste med informasjon om øvrige søkere. Link til søknadsskjema: Send søknad Adresse: Halden
06.01.2020 Halden

Rekrutteringskalender

  • DES 16
    2019
    1 STILLING UTLØPER I DAG (SISTE SØKNADSFRIST)

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere