<  
>  

Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell er en nyopprettet etat fra 1. januar 2016 underlagt Forsvarsdepartementet. Etaten har som oppgave å planlegge, anskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og øvrige etater i forsvarssektoren og har en planlagt omsetning i 2016 i underkant av 14 mrd. kroner. Forsvarsmateriell står sentralt i den videre moderniseringen av Forsvaret, og vil gjennom investeringsprosjektene bidra til utviklingen av ny norsk teknologi i samarbeid med industrien. Den raske teknologiske utviklingen, viktige materiellprosjekter og understøttelsen av forsvarsevnen gjør Forsvarsmateriell til en spennende arbeidsplass i årene som kommer. Forsvarsmateriell vil ha om lag 1300 sivilt og militært ansatte med bred kompetanse innenfor anskaffelser, forvaltning, teknologi, økonomi og militær virksomhet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Forsvarsmateriell

Org. nr: 916 075 855​ Stillingsident: 4194247063 Presentasjon av stillingen:Stortinget vedtok i juni 2019 at Norge skal få nye sensorer for militær luftromsovervåking (nye radarer). Vil du være med å anskaffe dem?Vi søker etter en delprosjektleder som har kunnskap om- og interesse for logistikk og leveranse. Du vil få ansvar for at systemer tilrettelegges for drift, følge opp vedlikeholds- og forsyningsstudier samt bidra til utarbeidelse av teknisk- og forvaltningsmessig godkjenningsdokumentasjon. Du vil bli et del av et tverrfaglig team.Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede, koordinerende prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat.De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde evnen vår til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.ArbeidsoppgaverLede utarbeidelsen av logistikkdokumentasjon og dokumentasjon for operativ og teknisk brukJobbe med gjennomføring av vedlikehold- og forsyningsstudier og gi innspill til materielldriftsplanerFokusere på å etablere og følge opp løsninger for vedlikehold- og forsyning i samarbeid med partnerLede etableringen av prosjektets dokumentasjonssystem samt konfigurasjonsstyringssystem for løsningenRådgi, støtte og veilede prosjektet med integrert logistikkstøtteVi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerFullført bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant studieretningSertifisering innen prosjektledelse, for eksempel Prinsix/Prince2/PMIMinimum tre års erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelseErfaring med logistikkstøttearbeid i prosjekterGode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelskDu må kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/Nato SecretØnskeligFullført mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområdeKjennskap til forsvarssektoren og spesielt ForsvaretGod kjennskap til og erfaring fra systemforvaltningPersonlige egenskaperInkluderende og tillitsskapende som har evner til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøGode analytiske egenskaper og foretar rasjonelle vurderinger på grunnlag av tilgjengelig informasjon og ansalyseStrukturert og planlegger og forvalter egen og andres tid effektivt for å nå milepæler og tidsfristerArbeider metodisk og setter høye krav til kvalitet for å sikre at kunden blir tilfreds med resultateneDu er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt degPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstidenMulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Senioringeniør kode 1181, lønnsspenn kroner 640 200,- til 813 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonIvar Berner Selvig, oberstløytnant, 940 15 185ArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4194247063 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.03.2020
06.03.2020 Bærum
Org. nr: 916 075 855​ Stillingsident: 4194282835 Presentasjon av stillingen:Stortinget vedtok i juni 2019 at Norge skal få nye sensorer for militær luftromsovervåking (nye radarer). Vil du være med å anskaffe dem?Vi søker etter en delprosjektleder som har kunnskap om- og interesse for systemintegrasjon og leveranse. Du vil bli et del av et tverrfaglig team.Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede, koordinerende prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat.De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde evnen vår til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.ArbeidsoppgaverAnsvarlig for prosjektets leveranser innenfor integrasjon og støttesystemerSikre ivaretakelse av nettverksløsninger på stasjon og internt på mobile systemerSikre ivaretakelse av sikkerhetsarkitektur og tekniske løsninger og eventuelle grensesnitt for radomLede utarbeidelse og godkjenning av løsning for K2IS iht. operative kravLede anskaffelse, installasjon, testing, verifikasjon og godkjenning av K2IS infrastrukturVi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerFullført bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant studieretningSertifisering innen prosjektledelse, for eksempel Prinsix/Prince2/PMIMinimum 3 års erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelseGode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelskDu må kunne sikkerhetsklareres til H/NSØnskeligFullført mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområdeKjennskap til forsvarssektoren og spesielt ForsvaretGod kjennskap til og erfaring fra systemintegrasjonPersonlige egenskaperDet søkes etter en delprosjektleder som er inkluderende og tillitsskapende som har evner til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøDu har gode analytiske egenskaper og foretar rasjonelle vurderinger på grunnlag av tilgjengelig informasjon og analyseDu er strukturert og planlegger og forvalter egen og andres tid effektivt for å nå milepæler og tidsfristerDu arbeider metodisk og setter høye krav til kvalitet for å sikre at kunden blir tilfreds med resultateneDu er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt degPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstidenMulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 640 200,- til 813 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonIvar Berner Selvig, oberstløytnant, 940 15 185ArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4194282835 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.03.2020
06.03.2020 Bærum
Org. nr: 916 075 855​ Stillingsident: 4194366185 Presentasjon av stillingen:Stortinget vedtok i juni 2019 at Norge skal få nye sensorer for militær luftromsovervåking (nye radarer). Vil du være med å anskaffe dem?Vi søker en prosjektrådgiver som har kunnskap om, og interesse for ledelse og informasjonsstyring og vil bidra til et komplekst prosjekt. Som prosjektrådgiver vil du inngå i prosjektets Project Management Office og være ansvarlig for oppfølging av prosjektets usikkerhetsledelse og informasjon management. Du vil bli et del av et tverrfaglig team.Investeringsprosjektet skal anskaffe åtte radaranlegg innenfor en kostnadsramme på ca. 8,1 milliarder kroner. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter har det overordnede, koordinerende prosjektansvaret for de tre involverte etatene Forsvarsbygg, Forsvaret og vår egen etat.De nye anleggene vil være med på å gjøre Norge tryggere, og opprettholde evnen vår til å overvåke norsk og nærliggende luftrom. Radarene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord.ArbeidsoppgaverAnsvarlig for prosjektets Risk Managment og Information ManagementBidra til god helhetlig gjennomføring av prosjektet og sikre at materiell- og EBA-fremskaffelsen samordnes med brukers innfasingsplan i henhold til prosjektleders føringerBidra i utvikling og videreutvikling av prosjektdokumentasjon og prosjektplanerBidra med faglige innspill og vurderinger i totalprosjektetVi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerFullført bachelorgrad eller tilsvarende innen relevant studieretningSertifisering innen prosjektledelse, for eksempel Prinsix/Prince2/PMIMinimum 3 års erfaring fra prosjektarbeid og prosjektledelseGode skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk og engelskDu må kunne sikkerhetsklareres til H/NSØnskeligFullført mastergrad eller tilsvarende innen relevant fagområdeKjennskap til forsvarssektoren og spesielt ForsvaretGod kjennskap til og erfaring fra systemintegrasjonPersonlige egenskaperDet søkes etter en prosjektrådgiver som er inkluderende og tillitsskapende som har evner til å bygge gode samarbeidsformer på tvers av fagmiljøGode analytiske egenskaper og foretar rasjonelle vurderinger på grunnlag av tilgjengelig informasjon og analyseStrukturert, du planlegger og forvalter egen og andres tid effektivt for å nå milepæler og tidsfristerMetodisk, du setter høye krav til kvalitet for å sikre at kunden blir tilfreds med resultateneDu er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt degPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstidenMulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som 1181 Senioringeniør, lønnsspenn kroner 640 200,- til 813 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner.Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonIvar Berner Selvig, oberstløytnant, 940 15 185ArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4194366185 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 06.03.2020
06.03.2020 Bærum
Org. nr: 916 075 855​ Stillingsident: 4197973047 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter rådgivere som har kunnskap om - og interesse for forhandlinger, kontraktsutforming og oppfølging av komplekse kontrakter. Du vil få ansvaret for å planlegge, gjennomføre og styre anskaffelsesprosesser, samt administrere og følge opp inngåtte kontrakter og strategiske samarbeidsavtaler innenfor IKT-området.IKT-porteføljen består av flere titalls prosjekter som omsetter for rundt 2 milliarder årlig. Arbeidsområdet omfatter hele Forsvarets IKT-investeringsportefølje og spenner bredt, fra anskaffelser og tjenestekjøp til inngåelse og oppfølging av komplekse strategiske samarbeidsavtaler. Kontraktavdelingen står sentralt i utformingen av nye samarbeidsformer med norsk næringsliv, NATO, andre partnernasjoner og offentlig sektor.Kontraktavdelingen har ledige stillinger som førstekonsulent og som rådgiver. Avdelingen har for tiden 24 ansatte, som sørger for at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til vårt samfunnsoppdrag. Ved internt opprykk vil det kunne bli ledig en stilling som seniorkonsulent.Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.ArbeidsoppgaverUtøve fagansvar slik at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til forretningsmessige prinsipperPlanlegge, gjennomføre og styre anskaffelsesprosesser, foreta vurdering og oppfølging av mislighold, samt gjennomføre forhandlingerBistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledningBidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av anskaffelser og prosesserVi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikkKvalifikasjonerMastergrad eller tilsvarende innenfor økonomisk, administrativt, juridisk eller annet samfunnsvitenskapelig fagområdeLang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelseMinimum to års relevant erfaringGod formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelskMå kunne sikkerhetsklareres til HemmeligØnskelig:Erfaring med kontraktsforhandlinger og tvisteløsningErfaring med forretningsmessig oppfølging av kontrakter generelt, og gjerne spesifikk kjennskap til leverandørmarkedet og oppfølging av store kontrakter innenfor IKT-områdetKjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverketKjennskap til Forsvarssektoren og tilhørende anskaffelsesregelverkErfaring med prosjektrelatert arbeidPersonlige egenskaperGode samarbeids- og kommunikasjonsevner mot ulike fagmiljøer, samt evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitet og trives med en fleksibel arbeidsformViser pågangsmot og evne til å ta initiativEngasjert og medansvarlig for å nå felles målDu er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt degPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med blant annet svømmehall og styrkerom. Du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstidenMulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonLønn etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kr 563 700 -- kr 667 200 brutto pr år, eller førstekonsulent kode 1408, lønnsspenn kr 464 000 -- kr 552 800 brutto pr år. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonHege Aak, Fungerende avdelingssjef, 415 74 908, haak@mil.no Elisabeth Harung Halvorsen, Seksjonssjef, 930 53 361, ehhalvorsen@mil.noArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4197973047 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.03.2020
15.03.2020 Bærum
Org. nr: 916 075 855​ Stillingsident: 4197989476 Presentasjon av stillingen:Vi søker etter rådgivere som har kunnskap om - og interesse for innkjøpsprosessen innenfor investeringer og offentlig forvaltning. Du har erfaring fra innkjøp, fakturabehandling og leverandør- og kontraktsoppfølging, og har helst regnskapsforståelse.IKT-porteføljen består av flere titalls prosjekter som omsetter for rundt 2 milliarder kroner årlig. Arbeidsområdet omfatter hele Forsvarets IKT-investeringsportefølje og spenner bredt, fra anskaffelser og tjenestekjøp til inngåelse og oppfølging av komplekse strategiske samarbeidsavtaler. Kontraktavdelingen står sentralt i utformingen av nye samarbeidsformer med norsk næringsliv, NATO, andre partnernasjoner og offentlig sektor.Kontraktavdelingen har ledige stillinger som seniorkonsulent og som rådgiver innenfor innkjøp og avtaleforvaltning. Avdelingen har for tiden 24 ansatte, som sørger for at anskaffelsene blir gjennomført i samsvar med gjeldende lover og bestemmelser og i henhold til vårt samfunnsoppdrag.Forsvarssektoren står ovenfor en omfattende digitalisering og modernisering. Ny teknologi endrer måten vi jobber på og åpner for nye muligheter. Derfor er sikre informasjons- og kommunikasjonstjenester i både operasjoner og i vårt daglige virke viktigere enn noen gang. Forsvarsmateriell IKT-kapasiteter utruster Forsvaret med løsninger som virker godt sammen, og gjør dette i samarbeid med norsk og internasjonal industri.ArbeidsoppgaverGjennomføre bestillinger i henhold til gjeldende lover og regelverkForvalte avtaler i Forsvarsmateriell IKT-kapasiteters porteføljeFølge opp leverandører og innkjøpsordrer/leveranserSørge for at fakturaer blir behandlet innen fristenBistå fagavdelingene og etatens prosjekter med faglige råd og veiledningRådgiverstillingen har et overordnet ansvar for å bidra aktivt til videreutvikling og kvalitetssikring av innkjøpsprosessen, og vil få et medansvar for å overføre og implementere ansvar for avtaleoppfølging i innkjøpsseksjonenVi bruker kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerFor rådgiver - Mastergrad eller tilsvarende innenfor økonomisk- eller administrativt fagområdeLang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelseFor seniorkonsulent - Bachelorgrad eller tilsvarende innenfor økonomisk- eller administrativt fagområdeLang og relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelseFor rådgiverstillingen kreves minimum to års relevant erfaringGod formulerings- og formidlingsevne muntlig og skriftligMå kunne sikkerhetsklareres til Hemmelig/NATO SecretØnskelig:Kjennskap til ERP-systemet SAPErfaring med forretningsmessig oppfølging av kontrakter, og gjerne kjennskap til leverandørmarkedet innenfor IKT-områdetKjennskap til lov og forskrift om offentlige anskaffelser, samt erfaring med gjennomføring av anskaffelser innenfor dette regelverketKjennskap til Forsvarssektoren og tilhørende anskaffelsesregelverkPersonlige egenskaperNøyaktig og systematisk og har god tallforståelse samtidig som du trives med noe rutinepreget arbeidGode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendigHøy arbeidskapasitet og trives med en fleksibel arbeidsformInitiativrik og ansvarsbevisstDu er faglig nysgjerrig og liker å holde deg oppdatert, samtidig som det er naturlig for deg å dele kunnskap med de rundt degPersonlig egnethet vil bli vektlagt. Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske retningslinjer og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøGodt arbeidsmiljø med muligheter for personlig og faglig utviklingFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til idrettsanlegg med blant annet svømmehall og styrkerom og du vil ha mulighet for å trene i arbeidstidenMulighet for å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonLønn etter kvalifikasjoner i Statens lønnsregulativ som rådgiver kode 1434, lønnsspenn kr 563 700 -- kr 667 200 brutto pr år, seniorkonsulent kode 1363, lønnsspenn kr 532.300 -- 640.200 brutto pr. år. Høyere avlønning kan vurderes for spesielt godt kvalifiserte søkere. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonSvanhild Seljebotn, Seksjonssjef, 932 90 413, sseljebotn@mil.no Andreas Woll, Rådgiver, 913 93 366, awoll@mil.noArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4197989476 Stillingsprosent: 100% Fast Søknadsfrist: 15.03.2020
15.03.2020 Bærum

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Forsvarsmateriell