Forsvarsmateriell

Forsvarsmateriell er en nyopprettet etat fra 1. januar 2016 underlagt Forsvarsdepartementet. Etaten har som oppgave å planlegge, anskaffe, forvalte og avhende materiell for Forsvaret og øvrige etater i forsvarssektoren og har en planlagt omsetning i 2016 i underkant av 14 mrd. kroner. Forsvarsmateriell står sentralt i den videre moderniseringen av Forsvaret, og vil gjennom investeringsprosjektene bidra til utviklingen av ny norsk teknologi i samarbeid med industrien. Den raske teknologiske utviklingen, viktige materiellprosjekter og understøttelsen av forsvarsevnen gjør Forsvarsmateriell til en spennende arbeidsplass i årene som kommer. Forsvarsmateriell vil ha om lag 1300 sivilt og militært ansatte med bred kompetanse innenfor anskaffelser, forvaltning, teknologi, økonomi og militær virksomhet.

Les mer
Logg inn for å få full tilgang
Er du interessert i arbeidsgivere som denne? Da bør du opprette din profil slik at arbeidsgivere kan oppdage deg. Vi vil også tipse deg om relevante jobbmuligheter.
Ikke medlem? Registrer deg gratis her!
Bedriftsprofil
Her kan du lese om jobbmuligheter og
ledige stillinger

Ledige stillinger hos Forsvarsmateriell

Er du interessert i industrisikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser, og forstår at det er menneskene som skaper resultatene?Vi søker nå etter en kontorsjef til Kontoret for Industrisikkerhet. Som kontorsjef vil du være leder for ti medarbeidere og rapportere til seksjonssjef for seksjon for materiellsamarbeid og industrisikkerhet. Saksfeltet vil være i brytningen mellom Forsvaret og sivil forsvarsindustri, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker deg som har kunnskap og interesse for industrisikkerhet og sikkerhetsgraderte anskaffelser, og er dyktig til å se sammenhengen mellom forsvarssektorens behov og bruken av nasjonale og internasjonale leverandører.Kontor for Industrisikkerhet er den organisatoriske enheten som sikrer at Forsvarsmateriell ivaretar sitt helhetlige ansvar for fagområdet industrisikkerhet. I dette inngår samarbeid med leverandører, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, avdelinger i forsvarssektoren og samarbeidende organisasjoner. Kontoret har ansvar og myndighet til å inngå, forvalte og terminere sikkerhetsavtaler med forsvarssektorens norske og utenlandske leverandører.ArbeidsoppgaverLede Industrisikkerhetskontoret og bidra til utvikling av kontoretInngå og følge opp industrisikkerhetsavtaler på vegne av sjef InvesteringsavdelingenStøtte opp under Materiellsamarbeid og Industrisikkerhetsseksjonens øvrige oppgaverStillingen medfører reise-og foredragsaktivitet.Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerRelevant høyere utdanning, minimum på bachelornivåAnnen utdanning og/ eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningRelevant erfaring innen forebyggende sikkerhetstjeneste (Sikkerhetsloven samt forskrifter)God kjennskap til offentlig virksomhetDu må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG og NATO SECRETGode muntlige og skriftlige ferdigheter på norsk og engelskØnskelig:Relevant utdanning på masternivåArbeidserfaring fra forsvarssektoren, fortrinnsvis innen sikkerhetLedererfaringPersonlige egenskaperProsess- og teamorientertAnsvarsbevisst og høy integritetHøy gjennomføringsevne og evne til å skape resultaterGod evne til samhandling, dialog og kommunikasjon, samt evne til å skape tillit ¿ innenfor og utenfor sektorenEvne til å motivere og inspirere organisasjonen mot felles målPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskassePå Kolsås har du tilgang til svømmehall og styrkerom. Du vil også ha mulighet til å trene i arbeidstiden.Mulighet til å søke om barnehageplass i vår egen barnehageParkeringsmuligheter og gangavstand til Kolsås T-banestasjonStillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kontorsjef kode 1054, lønnsspenn fra kroner 640 200 til 860 300 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonPål Bjørseth, Avdelingsdirektør, 23 09 30 19, pbjorseth@mil.noArbeidsstedRødskiferveien 20 1352 KolsåsSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4117325157 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.09.2019
15.09.2019
Har du kunnskap og interesse for industrisamarbeid? Vi søker nå etter en kontorsjef til Kontoret for Industrisamarbeid.Industrisamarbeid - også kalt gjenkjøp - er et næringspolitisk virkemiddel som skal sikre at norske og nasjonale sikkerhetsinteresser ivaretas. Industrisamarbeid skal bidra til å opprettholde, videre- eller nyutvikle konkurransedyktig nasjonal forsvars- og sikkerhetsindustri innen teknologi- og produktområder av betydning for Forsvarets videre utvikling. Krav om industrisamarbeidsavtale gjelder ved alle anskaffelser¿¿ fra utenlandske leverandører av materiell, samt varer og tjenester som har sammenheng med materiellet og dets levetid.Kontorsjef Industrisamarbeid rapporterer til sjef for Investeringsavdelingen, og vil blant annet ha ansvaret for å følge opp Stortingets beslutning om industrisamarbeid (herunder å forvalte Industrisamarbeidsavtaler) på vegne av Forsvarsdepartementet.Investeringsavdelingen støtter direktør Forsvarsmateriell i styring av Forsvarsmateriell innenfor fremskaffelse av materiell gjennom investeringsprosjekter. Avdelingen består av seks seksjoner som alle har en sentral rolle knyttet til investeringsprosjektene. Avdelingen har et bredt ansvarsområde, herunder på vegne av Forsvarsdepartementet å fremforhandle og forvalte Industrisamarbeidsavtaler.Omfattende reisevirksomhet i inn- og utland må påregnes.ArbeidsoppgaverFremforhandle, på vegne av Forsvarsdepartementet, alle industrisamarbeidsavtaler knyttet opp til Forsvarets anskaffelser etter gjeldende regelverkEvaluere industriprosjekt knyttet til de enkelte industrisamarbeidsavtaleneRådgi Forsvarsdepartementet/Materielldirektøren og Direktør Forsvarsmateriell innenfor fagområdet, samt bistå Forsvarsdepartementet ved bilaterale- og multilaterale møterAnsvar for å følge opp industrisamarbeidsavtalene, utarbeide statistikk og presentere resultat for Forsvarsdepartementets ledelseKoordinerer aktiviteter mellom Forsvarsmateriells ledelse og norsk forsvars- og sikkerhetsindustri Vi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerRelevant utdanning på masternivåAnnen utdanning og/ eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningArbeidserfaring relatert til industrisamarbeidErfaring fra departementsnivå innen relevant områdeErfaring fra nasjonalt og internasjonalt materiellsamarbeidProsjekterfaring fortrinnsvis fra anskaffelsesprosesserMeget gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelsk.Må kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig Ønskelig:Relevant erfaring fra forsvarssektoren, fortrinnsvis ForsvarsdepartementetKjennskap til Forsvarets anskaffelsesprosessLedererfaringPersonlige egenskaperGode analytiske evner og evne til å jobbe strukturert og systematiskEvne til å arbeide selvstendig og ta beslutninger innenfor eget ansvarsområdeHøy gjennomføringsevne og evne til å skape resultaterGod evne til samhandling, dialog og kommunikasjon, samt evne til å skape tillit - innenfor og utenfor sektoren - og opp- og nedover i organisasjoner det er naturlig å samhandle medEvne til å motivere og inspirere organisasjonen mot felles mål Personlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskasseI Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstidenKontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kontorsjef kode 1054, lønnsspenn kroner 640 200,- til kr 813 400,- brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan annen lønn avtales. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonPål Bjørseth, Avdelingsdirektør, 23093019, pbjorseth@mil.noArbeidsstedGrev Wedels plass 1 0151 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4119426087 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.09.2019
15.09.2019
Org. nr: - Stillingsident: 4117817059 Presentasjon av stillingen: Er du interessert i nasjonalt og internasjonalt materiellsamarbeid i forsvarssektoren, og er dyktig til å se sammenhengene mellom nasjonale forhold og internasjonale forpliktelser?Vi søker nå etter en kontorsjef som har kunnskap om og interesse for materiellsamarbeid. Saksfeltet vil være i brytningen mellom Forsvaret og den sivile forsvarsindustrien, både nasjonalt og internasjonalt.Det nyopprettede kontoret for Materiellsamarbeid skal være den organisatoriske enheten som sikrer at Forsvarsmateriell ivaretar sitt helhetlige ansvar for fagområdet materiellsamarbeid. I dette inngår samarbeid med våre viktigste partnere internasjonalt, samt internasjonale organisasjoner og samarbeidsinitiativ. Kontoret vil også få ansvaret for å følge opp og koordinere Forsvarsmateriells bi- og multilaterale forpliktelser knyttet til materiellsamarbeid, herunder støtte til Forsvarsdepartementets internasjonale arbeid. Støtte til Forsvarsmateriells ledelse i forbindelse med reiser og besøk vil i tillegg koordineres fra dette kontoret.Kontoret skal også ivareta Forsvarsmateriells ansvar og medvirkning til oppfølging og utvikling av samarbeidet mellom Forsvaret, Forsvarets forskningsinstitutt og norsk forsvarsindustri. Kontoret er under utvikling og antall oppgaver er økende. Som kontorsjef vil du være leder for en medarbeider slik dagens organisasjon er oppsatt, før evaluering om ett år.ArbeidsoppgaverVidereutvikle og etablere kontoret for å sikre at Forsvarsmateriell ivaretar sitt helhetlige ansvar for internasjonalt materiellsamarbeid, inkludert utarbeidelse av beslutningsdokumentasjon for vurdering av flernasjonalt samarbeid i etatens prosjektporteføljeHelhetlig koordinering av Forsvarsmateriells ansvar for internasjonal virksomhet knyttet til bi- og multilateralt materiellsamarbeidKoordinere Forsvarsmateriells internasjonale materiellsamarbeid i forsvarssektoren, spesielt mot Forsvarsdepartement og ForsvaretVidereutvikling av Forsvarsmateriells ansvar og medvirkning til næringsstrategisk analyse og støtte til norsk forsvarsindustriPlanlegging og tilrettelegging av møter mellom Forsvarsmateriells ledelse og ulike aktører, både nasjonalt og internasjonalt, innenfor området materiellsamarbeidLinjelederansvar for kontoret MateriellsamarbeidVi benytter kontinuerlig forbedring som arbeidsmetodikk.KvalifikasjonerRelevant utdanning på bachelornivåAnnen utdanning og/ eller spesiell relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanningArbeidserfaring relatert til internasjonalt materiellsamarbeidDu har meget gode fremstillingsevner skriftlig og muntlig både på norsk og engelskDu må kunne sikkerhetsklareres for HemmeligØnskelig:Relevant utdanning på masternivåLedererfaringArbeidserfaring fra internasjonalt materiellsamarbeid i forsvarssektorenPersonlige egenskaperGode analytiske evner og evne til å jobbe strukturert og systematiskGod helhetsforståelseAnsvarsbevisst og høy integritetHøy gjennomføringsevne og evne til å skape resultaterGod evne til samhandling, dialog og kommunikasjon, samt evne til å skape tillit ¿ innenfor og utenfor sektorenEvne til å motivere og inspirere organisasjonen mot felles målPersonlig egnethet vil bli vektlagt.Vi legger vekt på lojalitet til Forsvarsmateriells etiske regler og at du identifiserer deg med våre kjerneverdier integritet, respekt og ansvar.Vi tilbyrJobb i et av Norges fremste og største militærteknologiske fagmiljøDyktige sivile og militære kollegaer i en krevende og stimulerende arbeidshverdagFleksibel arbeidstidBedriftshelsetjenesteMedlemskap i Statens pensjonskasseI Oslo har du tilgang til treningssenter i nabobygget, du vil også ha muligheten til å trene i arbeidstiden.Kontorlokaler i det ærverdige Militærhospitalet, sentralt i Oslo utenfor Akershus festning og gangavstand til all offentlig kommunikasjon ved Oslo Sentralbanestasjon.Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ som Kontorsjef kode 1054, lønnsspenn kroner 640 200- 790 000 brutto pr. år. Lønnsplassering etter kvalifikasjoner. Det trekkes to prosent lovbestemt innskudd til Statens pensjonskasse.Neste gang du ser en av Forsvarets menn og kvinner på jobb; tenk gjerne over alt materiell som må være der, virke og være trygt. Slik at de er best mulig beskyttet mens de beskytter oss.Vi ønsker et variert og mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn. De som søker hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til det nivå som er nødvendig for stillingen. Forsvarsmateriell vil ved behov legge til rette arbeidsforholdet for personer med redusert funksjonsevne.KontaktinformasjonFrode Flølo, Brigader, 23093211, fflolo@mil.noArbeidsstedGrev Wedels plass 1 0151 OsloSøk på stillingen:Klikk herNøkkelinformasjon:Arbeidsgiver:ForsvarsmateriellReferansenr.:4117817059 Stillingsprosent: 100% Søknadsfrist: 15.09.2019
15.09.2019

Registrer deg i CV databasen!

Opprett en brukerkonto, og del din CV og kandidatprofil slik at aktuelle arbeidsgivere får tilgang til deg dersom du matcher en nåværende eller fremtidig jobbmulighet.

  • Opprett en profesjonell kandidatprofil
  • Del profilen med aktuelle arbeidsgivere
  • Bli oppdaget av hodejegere

Fakta om Forsvarsmateriell