<  
>  

Cyberforsvaret Sensor

Statlig / Offentlig / Kommunal sektor

Datanettverksforsvar og ivaretakelse av IKT- og ledelsessystemer er en viktig og prioritert oppgave for Forsvaret i fremtiden. Forsvaret er en spisskompetanseaktør og har lenge vært ledende innenfor utviklingen på dette området, det skal Forsvaret også være i fremtiden.

Forsvaret erkjenner at mennesker med kunnskap og kompetanse er nøkkelen til å løse utfordringene som man vil stå overfor i fremtiden. Cyberforsvaret er derfor løpende på jakt etter dyktige medarbeidere med relevant kunnskap og kompetanse.


Cyberforsvarets oppgaver

Produsere spisskompetanse i form av militære dataingeniører og ledere.

Støtte den teknologiske utviklingen av Forsvaret, og implementerer ny teknologi og nye konsepter innenfor sikre operative rammer.

Lede utviklingen av nettverksbasert forsvar (NbF) og konseptutviklings- og eksperimenteringsaktivitet i Forsvaret.

Leverandør av tjenester, IKT, Kommando- og kontrollsystemer og kommunikasjonssystemer til Forsvarets avdelinger i inn- og utland.

Avdelinger


CYFOR CKT utvikler og etablerer informasjonssystemene Forsvaret trenger for å kommunisere og ha kontroll med sine styrker i et operasjonsområde. Forsvarets forsterkede innretning mot operasjoner innenfor en fellesoperativ ramme, og behov for kommando- og kontrollsystemer som virker på tvers av forsvarsgrenene er fokusområder for avdelingen.

CYFOR CTO er en militær organisasjon for fremtiden. Avdelingens fremste oppgaver er tjenesteleveranser, drift og forsvar av Forsvarets IKT-systemer, samt å levere sensor- og radardata til operative miljøer. Avdelingen er dessuten ansvarlig for teknisk drift og videreutvikling av Forsvarets integrerte forvaltningssystem (FIF). Avdelingen bidrar til samfunnssikkerhet gjennom overvåking og informasjonsinnhenting, og ved å levere infrastruktur og virksomhetskritiske tjenester til sentrale deler av statsforvaltningen.

Fakta om Cyberforsvaret Sensor
Hovedkontor
NN
Antall ansatte
NN
Se alle fakta
Arbeidsgiverprofil
Les om jobbmuligheter

Ledige stillinger hos Cyberforsvaret Sensor

Vi er alltid interessert i komme i kontakt med dyktige kandidater.Dersom du synes vår bedrift og bransje er interessant og
Fortløpende
Jobbmuligheter i Cyberforsvaret Sensor
Jobbmuligheter i Cyberforsvaret Sensor

Se våre hjemmesider for jobbmuligheter.

Bli kjent med oss

Bildegalleri

Kontaktperson

Avdelingssjef
Jobbmuligheter (2)

Fakta om Cyberforsvaret Sensor